Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Theme of Love (Final Fantasy IV)

Harmonica Tabs - Theme of Love (Final Fantasy IV)

Tabs: Tremolo


16 14 11 12 17 17
18 17 18 15 16 14 13 11 18

15 18 15 16 14 11 12 15 15 
16 15 18 15 16 14 13 11 16 14
16 14 11 12 17 17
18 17 18 15 16 14 13 11 18
15 18 15 16 14 11 12 15 15
16 15 18 15 16 13 14
14 16 15 17 14 14 17 18
16 16 15 18 12 13 18 15
16 14 16 15 16 14 16 15 15 16 14 16
16 14 11 12 17 17
18 17 18 15 16 14 13 11 18
15 18 15 16 14 11 12 15 15
16 15 18 15 16 13 14

Tabs: Diatonic

 -7 -6 5 -5 8 8
 -8 8 -8 7 -7 -6 6 5 -8
 7 -8 7 -7 -6 5 -5 7 7
 -7 7 -8 7 -7 -6 6 5 -7 -6

 -7 -6 5 -5 8 8
 -8 8 -8 7 -7 -6 6 5 -8
 7 -8 7 -7 -6 5 -5 7 7
 -7 7 -8 7 -7 6 -6
 -6 -7 7 8 -6 -6 8 -8
 -7 -7 7 -8 -5 6 -8 7
 -7 -6 -7 7 -7 -6 -7 7 7 -7 -6 -7

 -7 -6 5 -5 8 8
 -8 8 -8 7 -7 -6 6 5 -8
 7 -8 7 -7 -6 5 -5 7 7
 -7 7 -8 7 -7 6 -6

Video Harmonica

Video Music

Sheet Music

Note:

 Si La Mi Fa Mí Mí
 Rế Mí Rế Đố Si La Sol Mi Rế
 Đố Rế Đố Si La Mi Fa Đố Đố
 Si Đố Rế Đố Si La Sol Mi Si La

 Si La Mi Fa Mí Mí
 Rế Mí Rế Đố Si La Sol Mi Rế
 Đố Rế Đố Si La Mi Fa Đố Đố
 Si Đố Rế Đố Si Sol La
 La Si Đố Mí La La Mí Rế
 Si Si Đố Rế Fa Sol Rế Đố
 Si La Si Đố Si La Si Đố Đố Si La Si

 Si La Mi Fa Mí Mí
 Rế Mí Rế Đố Si La Sol Mi Rế
 Đố Rế Đố Si La Mi Fa Đố Đố

 Si Đố Rế Đố Si Sol La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)