Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Điệp khúc mùa Xuân - Quang Dũng

Harmonica Tabs - Điệp khúc mùa Xuân - Quang Dũng

Soạn Tabs: HT Nguyễn

Tabs: Tremolo

17 17 15 15 16 16 14 
Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
14 16 15 14 16 15 14 16 
Chở tia nắng về trong ánh mùa sang 
18 18 16 16 14 16 14 13 
Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng 
13 14 16 13 14 16 11 15 
người em yêu tìm quên trong cuộc sống 

17 17 15 15 16 16 14 
Bướm vẫn tung tăng bay la đà, 
14 16 15 15 18 17 19 20 
Mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha 
20 20 18 18 15 15 16 
Ánh mắt mơ trông nơi xa vời 
16 15 18 20 17 14 16 
Chở mùa Xuân đến đem nguồn vui 

[ĐK] 

17 20 20 20 18 19 20 17 
Rừng Xuân ơi xin lặng gió heo may 
15 18 18 18 16 17 18 15 
Để chim muông quay về với muôn cây 
17 20 20 20 18 19 20 17 
Tình Xuân ơi xin dệt mối yêu thương 
17 20 20 20 16 17 20 19 
từ bao nhiêu năm tình sầu muôn hướng 
17 22 22 22 17 19 20 
Này gió hãy cuốn từng lá rơi 
18 19 19 19 18 20 17 
và nắng hãy chiếu màu thắm tươi 
15 20 20 20 16 15 18 18 18 
cùng những tiếng hát điệu nhạc dâng chơi vơi 
14 16 15 15 15 18 16 
để hồn ta say trong tiếng cười.

Tabs: Diatonic

 8 8 7 7 -7 -7 -6
 -6 -7 7 -6 -7 7 -6 -7
 -8 -8 -7 -7 -6 -7 -6 6
 6 -6 -7 6 -6 -7 5 7

 8 8 7 7 -7 -7 -6
 -6 -7 7 7 -8 8 9 -9
 -9 -9 -8 -8 7 7 -7
 -7 7 -8 -9 8 -6 -7

ĐK:

 8 -9 -9 -9 -8 9 -9 8
 7 -8 -8 -8 -7 8 -8 7
 8 -9 -9 -9 -8 9 -9 8
 8 -9 -9 -9 -7 8 -9 9
 8 -10 -10 -10 8 9 -9
 -8 9 9 9 -8 -9 8
 7 -9 -9 -9 -7 7 -8 -8 -8

 -6 -7 7 7 7 -8 -7

Video Harmonica

Video Music

Sheet MusicNote:

 Mí Mí Đố Đố Si Si La
 La Si Đố La Si Đố La Si
 Rế Rế Si Si La Si La Sol
 Sol La Si Sol La Si Mi Đố

 Mí Mí Đố Đố Si Si La
 La Si Đố Đố Rế Mí Sól Fá
 Fá Fá Rế Rế Đố Đố Si
 Si Đố Rế Fá Mí La Si

 Mí Fá Fá Fá Rế Sól Fá Mí
 Đố Rế Rế Rế Si Mí Rế Đố
 Mí Fá Fá Fá Rế Sól Fá Mí
 Mí Fá Fá Fá Si Mí Fá Sól
 Mí Lá Lá Lá Mí Sól Fá
 Rế Sól Sól Sól Rế Fá Mí
 Đố Fá Fá Fá Si Đố Rế Rế Rế

 La Si Đố Đố Đố Rế Si

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)