Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Mưa của ngày xưa - Hồ Quang Hiếu

Harmonica Tabs - Mưa của ngày xưa - Hồ Quang Hiếu

Soạn Tabs: Dương Kỳ

Tabs: Tremolo

 14 14 14 14 13 12 13 12 13 13 15 13 12 12 12 11 10 7 14
 13 14 14 14 14 13 12 13 12 13 13 15 13 12 11 10 9 10
 14 18 15 18 18 15 14 13 12 13 13 12 13 15 14 15 15 14 13 14
 14 18 15 18 18 15 14 13 12 13 13 12 13 17 18 17 17 18 15 18

ĐK:

 14 20 17 18 20 17 15 14
 14 20 17 18 20 19 15
 14 20 17 18 20 17 15 14 15 14 18 20 18 19
 14 20 17 18 20 17 15 14
 14 20 17 18 20 19 15
 14 13 12 12 13 14 20 15 18

 14 20 17 18 20 17 15 14

 14 20 17 18 20 19 15
 14 20 17 18 20 17 15 14 15 14 18 20 18 19
 14 20 17 18 20 17 15 14
 14 20 17 18 20 19 15
 14 13 12 12 13 14 20 15 18

Tabs: Diatonic


-6 -6 -6 -6 6 -5 6 -5 6 6 7 6 -5 -5 -5 5 -4 3 -6
6 -6 -6 -6 -6 6 -5 6 -5 6 6 7 6 -5 5 -4 4 -4
-6 -8 7 -8 -8 7 -6 6 -5 6 6 -5 6 7 -6 7 7 -6 6 -6
-6 -8 7 -8 -8 7 -6 6 -5 6 6 -5 6 8 -8 8 8 -8 7 -8

ĐK:

-6 -9 8 -8 -9 8 7 -6
-6 -9 8 -8 -9 9 7
-6 -9 8 -8 -9 8 7 -6 7 -6 -8 -9 -8 9
-6 -9 8 -8 -9 8 7 -6
-6 -9 8 -8 -9 9 7
-6 6 -5 -5 6 -6 -9 7 -8

-6 -9 8 -8 -9 8 7 -6

-6 -9 8 -8 -9 9 7
-6 -9 8 -8 -9 8 7 -6 7 -6 -8 -9 -8 9
-6 -9 8 -8 -9 8 7 -6
-6 -9 8 -8 -9 9 7
-6 6 -5 -5 6 -6 -9 7 -8

Video Harmonica

Video Music

Sheet Music

Note:

 La La La La Sol Fa Sol Fa Sol Sol Đố Sol Fa Fa Fa Mi Rê Sòl La
 Sol La La La La Sol Fa Sol Fa Sol Sol Đố Sol Fa Mi Rê Đô Rê
 La Rế Đố Rế Rế Đố La Sol Fa Sol Sol Fa Sol Đố La Đố Đố La Sol La
 La Rế Đố Rế Rế Đố La Sol Fa Sol Sol Fa Sol Mí Rế Mí Mí Rế Đố Rế

ĐK:

 La Fá Mí Rế Fá Mí Đố La
 La Fá Mí Rế Fá Sól Đố
 La Fá Mí Rế Fá Mí Đố La Đố La Rế Fá Rế Sól
 La Fá Mí Rế Fá Mí Đố La
 La Fá Mí Rế Fá Sól Đố
 La Sol Fa Fa Sol La Fá Đố Rế

 La Fá Mí Rế Fá Mí Đố La

 La Fá Mí Rế Fá Sól Đố
 La Fá Mí Rế Fá Mí Đố La Đố La Rế Fá Rế Sól
 La Fá Mí Rế Fá Mí Đố La
 La Fá Mí Rế Fá Sól Đố
 La Sol Fa Fa Sol La Fá Đố Rế

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)