Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Giữ em đi - Thùy Chi (OST Mùa oải hương năm ấy)

Harmonica Tabs - Giữ em đi - Thùy Chi (OST Mùa oải hương năm ấy)

Soạn Tabs: xjtrum41 (mod diễn đàn H4U)

Tabs: Tremolo


9 9 , 9 10 10 8 9 10 10 9 10... 9 9
10 9 9 , 9 9 8 6 7 6 8 9 8... 9 7 5
11 9 9 6 6 5 5 11 10 10 10 9 10
9 10 10 10 11 10 9 9 10 9
11 9 9 6 6 5 6 11 10 10 13
11 10 11 14 11 10 13 10

Là do em cố chấp...
9 10 11 14 14 , 11 10 10 13 
13 14 16 14 16 , 16 16 14 16 15

ĐK:
11 14 16 15 11 11 , 14 15 16 13 11
13 14 14 13 9 11
11 14 16 15 11 11 , 14 17 18 16 14 13
11 11 12 11 14 , 14 16 15 13

17 18 15 14 16 15 15

Tabs: Diatonic

 4 4 , 4 -4 -4 -3 4 -4 -4 4 -4... 4 4
 -4 4 4 , 4 4 -3 -3n -2 -3n -3 4 -3... 4 -2 2
 5 4 4 -3n -3n 2 2 5 -4 -4 -4 4 -4
 4 -4 -4 -4 5 -4 4 4 -4 4
 5 4 4 -3n -3n 2 -3n 5 -4 -4 6
 5 -4 5 -6 5 -4 6 -4

Là do em cố chấp...

 4 -4 5 -6 -6 , 5 -4 -4 6
 6 -6 -7 -6 -7 , -7 -7 -6 -7 7

ĐK:

 5 -6 -7 7 5 5 , -6 7 -7 6 5
 6 -6 -6 6 4 5
 5 -6 -7 7 5 5 , -6 8 -8 -7 -6 6
 5 5 -5 5 -6 , -6 -7 7 6

 8 -8 7 -6 -7 7 7

Video Harmonica

Video Music
Sheet Music

Note:

 Đô Đô , Đô Rê Rê Sì Đô Rê Rê Đô Rê... Đô Đô
 Rê Đô Đô , Đô Đô Sì Là Sòl Là Sì Đô Sì... Đô Sòl Mì
 Mi Đô Đô Là Là Mì Mì Mi Rê Rê Rê Đô Rê
 Đô Rê Rê Rê Mi Rê Đô Đô Rê Đô
 Mi Đô Đô Là Là Mì Là Mi Rê Rê Sol
 Mi Rê Mi La Mi Rê Sol Rê

 Đô Rê Mi La La , Mi Rê Rê Sol
 Sol La Si La Si , Si Si La Si Đố

ĐK:
 Mi La Si Đố Mi Mi , La Đố Si Sol Mi
 Sol La La Sol Đô Mi
 Mi La Si Đố Mi Mi , La Mí Rế Si La Sol
 Mi Mi Fa Mi La , La Si Đố Sol

 Mí Rế Đố La Si Đố Đố

Midi Down:

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)