Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Đạo làm con - Quách Beem

Harmonica Tabs - Đạo làm con - Quách Beem

Soạn Tabs: Lê Đại Phước

Tabs: Tremolo

16 15 16 14 , 16 16 14 13
Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời
14 16 14 13 , 13 13 14 11
Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người 
16 15 16 14 , 17 18 15 16
Phải sống thế nào để Cha đừng buồn 
14 16 14 13 , 13 10 11 14
Phải sống thế nào để Mẹ được vui 
14 15 15 15 , 18 17 18 15 16
Tình Cha bao la như núi cao ngang trời
13 13 14 16 , 13 10 11 14 14
Tình Mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông
14 15 15 15 , 17 18 18 13
Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người 
14 16 14 16 , 13 13 16 14
Chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta 
14 15 15 15 , 17 18 15 18 15 16
Dù Cha ra sao cũng luôn là đấng sinh thành 
13 13 14 16 , 16 14 13 11 16 14
Dù Mẹ làm sao cũng luôn mang nặng đẻ đau 
14 14 15 15 , 17 17 18 13 13
... Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên cuộc đời
14 16 14 13 13 10 11 16 14 
hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta.
14 14 15 15 , 17 17 18 17 13
... Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên tất cả, 
14 16 14 13 16 14 13 11 14 14
nghĩ tới Cha Mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương
14 14 15 15 , 17 17 18 13 13
... Chỉ một giây thôi... nhắm mắt quên cuộc đời
16 16 14 13, 13 10 11 14 14
hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu
14 14 15 15 , 17 17 18 13 13
... Chỉ một giây thôi...nghĩ đến cha một lần, 
16 16 14 13 14 13 10 11 14 14
dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta

Tabs: Diatonic


 -7 7 -7 -6 , -7 -7 -6 6
Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời
 -6 -7 -6 6 , 6 6 -6 5
Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người 
 -7 7 -7 -6 , 8 -8 7 -7
Phải sống thế nào để Cha đừng buồn 
 -6 -7 -6 6 , 6 -4 5 -6
Phải sống thế nào để Mẹ được vui 
 -6 7 7 7 , -8 8 -8 7 -7
Tình Cha bao la như núi cao ngang trời
 6 6 -6 -7 , 6 -4 5 -6 -6
Tình Mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông
 -6 7 7 7 , 8 -8 -8 6
Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người
 -6 -7 -6 -7 , 6 6 -7 -6
Chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta 
 -6 7 7 7 8 , -8 7 -8 7 -7
Dù Cha ra sao cũng luôn là đấng sinh thành
 6 6 -6 -7 , -7 -6 6 5 -7 -6
Dù Mẹ làm sao cũng luôn mang nặng đẻ đau 
 -6 -6 7 7 , 8 8 -8 6 6
... Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên cuộc đời
 -6 -7 -6 6 6 -4 5 -7 -6
hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta.
 -6 -6 7 7 8 8 -8 8 6
... Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên tất cả, 
 -6 -7 -6 6 -7 -6 6 5 -6 -6
nghĩ tới Cha Mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương
 -6 -6 7 7 , 8 8 -8 6 6
... Chỉ một giây thôi... nhắm mắt quên cuộc đời
 -7 -7 -6 6 , 6 -4 5 -6 -6
hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu
 -6 -6 7 7 , 8 8 -8 6 6
... Chỉ một giây thôi...nghĩ đến cha một lần, 
 -7 -7 -6 6 -6 6 -4 5 -6 -6
dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta

Video Harmonica

Video Music

Sheet Music

Note:

 Si Đố Si La Si Si La Sol
 La Si La Sol Sol Sol La Mi
 Si Đố Si La Mí Rế Đố Si
 La Si La Sol Sol Rê Mi La
 La Đố Đố Đố Rế Mí Rế Đố Si
 Sol Sol La Si Sol Rê Mi La La
 La Đố Đố Đố Mí Rế Rế Sol
 La Si La Si Sol Sol Si La
 La Đố Đố Đố Mí Rế Đố Rế Đố Si
 Sol Sol La Si Si La Sol Mi Si La
 La La Đố Đố Mí Mí Rế Sol Sol
 La Si La Sol Sol Rê Mi Si La
 La La Đố Đố Mí Mí Rế Mí Sol
 La Si La Sol Si La Sol Mi La La
 La La Đố Đố Mí Mí Rế Sol Sol
 Si Si La Sol Sol Rê Mi La La
 La La Đố Đố Mí Mí Rế Sol Sol
 Si Si La Sol La Sol Rê Mi La La

Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)