Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Gọi mưa - Trung Quân Idol

Harmonica Tabs - Gọi mưa - Trung Quân Idol

Soạn Tabs: MrharmonicaLee

Tabs: Tremolo

Verse:

 12 12 12 12 11 10 12 13
 11 10 9 12 11 10 10 12 12
 12 12 12 12 13 14 13 13 15 15 14
 10 12 10 14 14 14 13 13 12 12 13 13
 12 10 12 13 13 12 11 10
 10 18 15 15 15 15 14 13
 13 13 12 13 12 11 12 14 13 15

Bridge:

 14 10 12 13 14 10 12 13 14
 14 18 14 13 13 14 13
 12 13 13 14 14 14 14 10 12 13
 14 14 14 13 14
 14 14 14 18 17 15 15 15 14 15 18 15
 15 18 15 19
 18 18 17 17 17 18 17 20

Chorus:

 22 19 20 18 20 20
 22 19 20 18 20 19 17 17 20 17
 18 15 19 17 18 15 19 17
 15 15 15 20
 22 19 20 18 20 20
 22 19 20 18 20 19 17 17 20 17 17 20 17
 15 18 15 19 18 17 17 17 18 17 20

Tabs: Diatonic

Verse:

-5 -5 -5 -5 5 -4 -5 6
5 -4 4 -5 5 -4 -4 -5 -5
-5 -5 -5 -5 6 -6 6 6 7 7 -6
-4 -5 -4 -6 -6 -6 6 6 -5 -5 6 6
-5 -4 -5 6 6 -5 5 -4
-4 -8 7 7 7 7 -6 6
6 6 -5 6 -5 5 -5 -6 6 7 

Bridge:

-6 -4 -5 6 -6 -4 -5 6 -6
-6 -8 -6 6 6 -6 6
-5 6 6 -6 -6 -6 -6 -4 -5 6
-6 -6 -6 6 -6
-6 -6 -6 -8 8 7 7 7 -6 7 -8 7
7 -8 7 9
-8 -8 8 8 8 -8 8 -9

Chorus:

-10 9 -9 -8 -9 -9
-10 9 -9 -8 -9 9 8 8 -9 8
-8 7 9 8 -8 7 9 8
7 7 7 -9
-10 9 -9 -8 -9 -9
-10 9 -9 -8 -9 9 8 8 -9 8 8 -9 8
7 -8 7 9 -8 8 8 8 -8 8 -9

Video Harmonica

Video Music

Sheet Music

Note

 Fa Fa Fa Fa Mi Rê Fa Sol
 Mi Rê Đô Fa Mi Rê Rê Fa Fa
 Fa Fa Fa Fa Sol La Sol Sol Đố Đố La
 Rê Fa Rê La La La Sol Sol Fa Fa Sol Sol
 Fa Rê Fa Sol Sol Fa Mi Rê
 Rê Rế Đố Đố Đố Đố La Sol
 Sol Sol Fa Sol Fa Mi Fa La Sol Đố

 La Rê Fa Sol La Rê Fa Sol La
 La Rế La Sol Sol La Sol
 Fa Sol Sol La La La La Rê Fa Sol
 La La La Sol La
 La La La Rế Mí Đố Đố Đố La Đố Rế Đố
 Đố Rế Đố Sól
 Rế Rế Mí Mí Mí Rế Mí Fá

 Lá Sól Fá Rế Fá Fá
 Lá Sól Fá Rế Fá Sól Mí Mí Fá Mí
 Rế Đố Sól Mí Rế Đố Sól Mí
 Đố Đố Đố Fá
 Lá Sól Fá Rế Fá Fá
 Lá Sól Fá Rế Fá Sól Mí Mí Fá Mí Mí Fá Mí
 Đố Rế Đố Sól Rế Mí Mí Mí Rế Mí Fá


Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)