Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Đời tôi cô đơn - Nhạc sĩ Đài Phương Trang

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Cảm âm bởi 3T

Tabs: Tremolo 

Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn
6 9 10 11, 11 11 11 13 12 11
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành
6 8 9 10, 10 10 10 11 9 6
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang

11 13 14 16, 16 16 16 14 15 14
Yêu ai cũng lỡ làng dù rằng tôi chẳng lỗi chi

16 16 14 16 11 11 9 11 14 15 16

Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu

6 9 10 11, 11 11 11 13 12 11
Ngày mai đây em lên xe hoa bước theo chồng

6 8 9 10 10 10 10 11 9 6
Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em

11 13 14 16 16, 16 16 14 15 16
Tôi quen rồi những chuyện dang dở từ khi mới yêu

16 16 14 16 11 11 9 11 14 15 14

Tôi quen tôi đã quen rồi em

14 14, 14 15 13 11 14
Dang dở khi tình yêu tôi không xây trên bạc vàng

14 15 13 11 14 14 14 14 13 11 10
Tôi quen tôi đã quen rồi em

10 10, 10 11 9 6 10
Em khóc làm chi nữa bận lòng gì kẻ trắng tay

10 11 9 10 11, 11 9 11 14 15 16

Tôi xin xin chúc em ngày mai

14 14, 14 15 13 11 14
Hoa gấm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời

14 15 13 11 14 14 14 14 13 11 10
Riêng tôi duyên kiếp luôn dở dang

10 10, 10 11 9 6 10
Nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân

10 11 9 10 11, 11 11 11 10 9 14

Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn

6 9 10 11, 11 11 11 13 12 11
Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng
6 8 9 10, 10 10 10 11 9 6  
Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây
11 13 14 16 16, 16 16 14 15 16 
Tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi thay 
16 16 14 16 11 11 9 11 14 15 14 

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)