Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Gạt đi nước mắt - Noo Phước Thịnh

Harmonica Tabs - Gạt đi nước mắt - Noo Phước Thịnh

Soạn Tabs: KsN

Tabs: Tremolo

16 15 16 15 16 14 11 11
14 16 14 16 14 13 11 11

11 13 14 14 14 15 16 14 13 10 11
16 15 16 15 16 14 11 11
14 16 14 16 14 13 11 11
14 16 15 15 15 14 16 16 16 15 14
16 15 16 15 16 14 11 11
14 16 14 16 14 13 11 11
11 13 14 14 14 15 16 14 13 10 11
16 15 16 15 16 14 11 11
14 16 14 16 14 13 11 13
14 16 15 15 15 14 16 16 16 15 14
16 15 18 17 18 17 15 14
16 15 17 18 18 16 14 13
18 17 18 15 17 18 18 19 17
16 15 18 17 18 17 15 14
16 15 17 18 18 16 14 13
18 17 18 15 15 18 18 19 22

Tabs: Diatonic

-7 7 -7 7 -7 -6 5 5
-6 -7 -6 -7 -6 6 5 5
5 6 -6 -6 -6 7 -7 -6 6 -4 5
-7 7 -7 7 -7 -6 5 5
-6 -7 -6 -7 -6 6 5 5
-6 -7 7 7 7 -6 -7 -7 -7 7 -6
-7 7 -7 7 -7 -6 5 5
-6 -7 -6 -7 -6 6 5 5
5 6 -6 -6 -6 7 -7 -6 6 -4 5
-7 7 -7 7 -7 -6 5 5
-6 -7 -6 -7 -6 6 5 6
-6 -7 7 7 7 -6 -7 -7 -7 7 -6
-7 7 -8 8 -8 8 7 -6
-7 7 8 -8 -8 -7 -6 6
-8 8 -8 7 8 -8 -8 9 8
-7 7 -8 8 -8 8 7 -6
-7 7 8 -8 -8 -7 -6 6
-8 8 -8 7 7 -8 -8 9 -10

Video Harmonica
Video Music

Sheet Music
Note:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)