Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Để em rời xa - Hoàng Tôn

Harmonica tabs - Để em rời xa - Hoàng Tôn

Soạn Tabs: harmonica4u.com
Tabs: Tremolo

11 13 11 13 13 13 13 13/ 11 13 11 13 13 13.
11 13 11 13 11 13 11 13,15 16 11

11 13 11 13 11 10 11 13b 11
11 13 11 13 11 13 11 13 11 15 16 14 13 13b
9 8 6

11 13 13 11 10 11 13 9 8 9 6
11 13 11 13 11 13 11 10 11 13 11
11 13 14 15 16 14 13 14 16 15 
14 13 14 16 15 16 14 15 16

11 15 16 14 17 18 16 15 16 14
11 15 16 14 17 18 17 19 20 17 
11 15 16 14 13 14 15 16
16 16 16 18 15, 11 10 9 10, 9 8 6
8 8 7 ,7 6

Tabs: Diatonic

 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 5 6 6 6 .
 5 6 5 6 5 6 5 6 , 7 -7 5
 5 6 5 6 5 -4 5 6b 5
 5 6 5 6 5 6 5 6 5 7 -7 -6 6 6b
 4 -3 -3n

 5 6 6 5 -4 5 6 4 -3 4 -3n
 5 6 5 6 5 6 5 -4 5 6 5
 5 6 -6 7 -7 -6 6 -6 -7 7
 -6 6 -6 -7 7 -7 -6 7 -7 5 7 -7 -6 8 -8 -7 7 -7 -6
 5 7 -7 -6 8 -8 8 9 -9 8
 5 7 -7 -6 6 -6 7 -7
 -7 -7 -7 -8 7 , 5 -4 4 -4 , 4 -3 -3n
 -3 -3 -2 , -2 -3n


Video HarmonicaVideo MusicSheet Music:

Note:

 Mi Sol Mi Sol Sol Sol Sol Sol Mi Sol Mi Sol Sol Sol .
 Mi Sol Mi Sol Mi Sol Mi Sol , Đố Si Mi
 Mi Sol Mi Sol Mi Rê Mi Solb Mi
 Mi Sol Mi Sol Mi Sol Mi Sol Mi Đố Si La Sol Solb
 Đô Sì Là
 Mi Sol Sol Mi Rê Mi Sol Đô Sì Đô Là
 Mi Sol Mi Sol Mi Sol Mi Rê Mi Sol Mi
 Mi Sol La Đố Si La Sol La Si Đố
 La Sol La Si Đố Si La Đố Si
 Mi Đố Si La Mí Rế Si Đố Si La
 Mi Đố Si La Mí Rế Mí Sól Fá Mí
 Mi Đố Si La Sol La Đố Si
 Si Si Si Rế Đố , Mi Rê Đô Rê , Đô Sì Là

 Sì Sì Sòl , Sòl Là

Midi Down:
http://vietup.me/file/13265/de-em-roi-xa-fb-boiz-zip.html

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)