Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Chắc Ai Đó Sẽ Về - MTP Sơn Tùng

Harmonica Tabs - Chắc ai đó sẽ về - MTP Sơn Tùng


Tabs: Tremolo

11 10 11 13, 11 10 11 13
Anh tìm nỗi nhớ… Anh tìm quá khứ.
14 14 14 14 13 12 13
nhớ lắm kí ức anh và em...
11 13 14 14 14 16, 16 14 16 16 15 15
Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây...
14 16 15 15 15 15 16 14 13
bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại.
11 10 11 13, 11 10 11 13
Những giọt nước mắt… lăn dài trên mi...
14 14 14 14 13 12 13
cứ thế... anh biết phải làm sao?
11 13 14 14 14 16, 16 14 16 16 18 15
Tình yêu trong em đã mất, phai dần đi theo gió bay...
14 16 15 15 15 15 15 18 18
còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh.
Chorus
17 17 17 19, 17 18 18 18 19
Em đi xa quá… Em đi xa anh quá...
17 18 15 15 15 15 18 17 16 16 15 16
có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.
14 13 14 14 15 18, 16 14 13 13 16 15
anh chờ đợi một cơn mưa, sẽ xóa sạch giọt nước mắt.
18 17 20 20 20 20 19 17 18 18 17 18
ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không?
17 17 17 19, 17 18 18 18 19
Em ơi anh nhớ... Em ơi anh rất nhớ...
17 19 22 22 22 22 19 18 17 19 19 19
từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu??
17 18 17 18 17 15 14 15
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi..
17 18 17 18 17 15 14 15
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi...
18 17 20 20 20 19 17 18
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi...
15 18 15
Anh nhớ... em!

19 19 19 19 18 18 17 19 17 18 17
Anh sẽ mãi nhớ thật nhiều những thứ thuộc về em.
20 17 15 20 20 17 15 18 18
Trong tim này vẫn mãi yêu người riêng em...
15 18
Uh ohhhh...

Tabs: Tremolo (tông thấp)

5 2 5 7, 5 2 5 7 
Anh tìm nỗi nhớ… Anh tìm quá khứ.
6 6 6 6 7 4 7 
nhớ lắm kí ức anh và em...
5 7 6 6 6 8, 8 6 8 8 9 9 
Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây...
6 8 9 9 9 9 8 6 7 
bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại.
5 2 5 7, 5 2 5 7
Những giọt nước mắt… lăn dài trên mi...
6 6 6 6 7 4 7 
cứ thế... anh biết phải làm sao?
5 7 6 6 6 8 8 6 8 8 10 9 
Tình yêu trong em đã mất, phai dần đi theo gió bay...
6 8 9 9 9 9 9 10 10 
còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh.

Chorus:

11 11 11 13, 11 10 10 10 13 
Em đi xa quá… Em đi xa anh quá...
11 10 9 9 9 9 10 11 8 8 9 8
có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. 
6 7 6 6 9 10 8 6 7 7 8 9
anh chờ đợi một cơn mưa, sẽ xóa sạch giọt nước mắt. 
10 11 12 12 12 12 13 11 10 10 11 10 
ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không?
11 11 11 13, 11 10 10 10 13 
Em ơi anh nhớ... Em ơi anh rất nhớ...
11 13 14 14 14 14 13 10 11 13 13 13
từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu?? 
11 10 11 10 11 9 6
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi..
11 10 11 10 11 9 6
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi...
10 11 12 12 12 13 11 10 
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi...
9 10 9 
Anh nhớ... em!

13 13 13 13 10 10 11 13 11 10 11 
Anh sẽ mãi nhớ thật nhiều những thứ thuộc về em.
12 11 9 12 12 11 9 10 10 
Trong tim này vẫn mãi yêu người riêng em...
9 10 
Uh ohhhh...

Tabs: Diatonic

5 -4 5 6, 5 -4 5 6

Anh tìm nỗi nhớ… Anh tìm quá khứ.
-6 -6 -6 -6 6 -5 6
nhớ lắm kí ức anh và em...
5 6 -6 -6 -6 -7 -7 -6 -7 -7 7 7
Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây...
-6 -7 7 7 7 7 -7 -6 6
bàn tay yếu ớt cố níu em ở lại.
5 -4 5 6, 5 -4 5 6
Những giọt nước mắt… lăn dài trên mi...
-6 -6 -6 -6 6 -5 6
cứ thế... anh biết phải làm sao?
5 6 -6 -6 -6 -7 -7 -6 -7 -7 -8 7
Tình yêu trong em đã mất, phai dần đi theo gió bay...
-6 -7 7 7 7 7 7 -8 -8
còn lại chi nơi đây cô đơn riêng anh.

Chorus 

8 8 8 9, 8 -8 -8 -8 9

Em đi xa quá… Em đi xa anh quá...
8 -8 7 7 7 7 -8 8 -7 -7 7 -7
có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ.
-6 6 -6 -6 7 -8, -7 -6 6 6 -7 7
anh chờ đợi một cơn mưa, sẽ xóa sạch giọt nước mắt.
-8 8 -9 -9 -9 -9 9 8 -8 -8 8 -8
ngồi trong đêm bơ vơ anh thấy đau em có biết không?
8 8 8 9, 8 -8 -8 -8 9
Em ơi anh nhớ... Em ơi anh rất nhớ...
8 9 -10 -10 -10 -10 9 -8 8 9 9 9
từng câu nói ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu??
8 -8 8 -8 8 7 -6 7
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi..
8 -8 8 -8 8 7 -6 7
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi...
-8 8 -9 -9 -9 9 8 -8
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi...
7 -8 7
Anh nhớ... em!

9 9 9 9 -8 -8 8 9 8 -8 8
Anh sẽ mãi nhớ thật nhiều những thứ thuộc về em.
-9 8 7 -9 -9 8 7 -8 -8
Trong tim này vẫn mãi yêu người riêng em...

7 -8
Uh ohhhh...

Video Harmonica


Video MusicSheet Nhạc


Sheet nhạc - Chắc ai đó sẽ về - MTP Sơn Tùng
Sheet nhạc - Chắc ai đó sẽ về - MTP Sơn Tùng
Sheet nhạc - Chắc ai đó sẽ về - MTP Sơn Tùng
Sheet nhạc - Chắc ai đó sẽ về - MTP Sơn Tùng
Sheet nhạc - Chắc ai đó sẽ về - MTP Sơn Tùng
Sheet nhạc - Chắc ai đó sẽ về - MTP Sơn Tùng

Note

 Mi Rê Mi Sol, Mi Rê Mi Sol
 La La La La Sol Fa Sol
 Mi Sol La La La Si Si La Si Si Đố Đố
 La Si Đố Đố Đố Đố Si La Sol
 Mi Rê Mi Sol, Mi Rê Mi Sol
 La La La La Sol Fa Sol
 Mi Sol La La La Si Si La Si Si Rế Đố
 La Si Đố Đố Đố Đố Đố Rế Rế

Chorus:

 Mí Mí Mí Sól, Mí Rế Rế Rế Sól
 Mí Rế Đố Đố Đố Đố Rế Mí Si Si Đố Si
 La Sol La La Đố Rế Si La Sol Sol Si Đố
 Rế Mí Fá Fá Fá Fá Sól Mí Rế Rế Mí Rế
 Mí Mí Mí Sól Rế Rế Rế Sól
 Mí Sól Lá Lá Lá Lá Sól Rế Mí Sól Sól Sól
 Mí Rế Mí Rế Mí Đố La Đố
 Mí Rế Mí Rế Mí Đố La Đố
 Rế Mí Fá Fá Fá Sól Mí Rế
 Đố Rế Đố

 Sól Sól Sól Sól Rế Rế Mí Sól Mí Rế Mí
 Fá Mí Đố Fá Fá Mí Đố Rế Rế

 Đố Rế

Midi Down

Update: Tabs của bạn Lá Sắp Rụng cùng với video kèn harmonica của bạn Tạ Thái Hà đã lập kỷ lục về số lần view cho một bài viết trên fanpage của chúng tôi, và không chỉ H4U mà rất nhiều MV nhạc cụ khác cũng đã góp phần tạo nên một cơn bão mạng thực sự. Cùng với việc haivl đóng cửa thì bản hit "Chắc ai đó sẽ về" chắc chắn sẽ là những điểm nhấn lớn nhất của mùa thu năm nay :D

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)