Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Bốn chữ lắm - Phạm Toàn Thắng ft. Trức Nhân Thảo Nhi


Harmonica tabs - Bốn Chữ Lắm

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

17 18 17 , 17 18 17 17
Yêu là đau, thương là đau sao?
18 17 18 17 18 17 , 18 17 14
Chờ mong người đi về đâu , vẫn nhớ về
14 14 17 18 18 15
Tình là có không khi nào?
17 18 17 , 17 18 17 17
Tay cầm tay, thương là thương sao?
18 17 18 17 , 19 22 17 18
Chờ mong ngày mai ai biết ra sao
15 17 18 15 14 15 14
Người có đi xa tận phương trời?
17 14 14 13 14
Nắng trong mưa tìm nhau
14 14 18 17 17 18 17 19
Chờ một ngày yêu thương lả lơi
17 14 14 13 14
Nói cho nhau một câu
14 14 18 17 17 18 17 19
Để từng ngày ta thôi còn trông ngóng
17 14 14 13 14
Trái tim thôi ngủ yên
14 14 18 17 17 18 17 19
Để từng đêm ta say triền miên
17 14 14 13 14
Để đêm nay ngừng trôi
14 14 18 17 17 18 17 22
Một mình anh nơi đây vẫn thao thức

19 22 19 22 18 19 22 19 22
Yêu lắm... Thương lắm... mà xa lắm... đau lắm...
19 17 19 17 19 17 18 17
Ai buồn... Ai buồn... Em buồn... Vì ai
19 22 19 22 18 19 22 19 22
Yêu lắm... Thương lắm... mà xa lắm... c
hứ đau lắm...
19 17 19 17 19 17 18 15
Ai chờ... mong chờ... em chờ đợi anh

22 22 22 19 22 19 17 17 17 18 17 18 14
14 14 18 17 17 18 17 22

Na na na na na na na...

Tabs: Diatonic

 8 -8 8 , 8 -8 8 8
 Yêu là đau, thương là đau sao?
 -8 8 -8 8 -8 8 , -8 8 -6
 Chờ mong người đi về đâu , vẫn nhớ về
 -6 -6 8 -8 -8 7
 Tình là có không khi nào?
 8 -8 8 , 8 -8 8 8
 Tay cầm tay, thương là thương sao?
 -8 8 -8 8 , 9 -10 8 -8
 Chờ mong ngày mai ai biết ra sao
 7 8 -8 7 -6 7 -6
 Người có đi xa tận phương trời?
 8 -6 -6 6 -6
 Nắng trong mưa tìm nhau
 -6 -6 -8 8 8 -8 8 9
 Chờ một ngày yêu thương lả lơi
 8 -6 -6 6 -6
 Nói cho nhau một câu
 -6 -6 -8 8 8 -8 8 9
 Để từng ngày ta thôi còn trông ngóng
 8 -6 -6 6 -6
 Trái tim thôi ngủ yên
 -6 -6 -8 8 8 -8 8 9
 Để từng đêm ta say triền miên
 8 -6 -6 6 -6
 Để đêm nay ngừng trôi
 -6 -6 -8 8 8 -8 8 -10
 Một mình anh nơi đây vẫn thao thức
 9 -10 9 -10 -8 9 -10 9 -10
 Yêu lắm... Thương lắm... mà xa lắm... đau lắm...
 9 8 9 8 9 8 -8 8
 Ai buồn... Ai buồn... Em buồn... Vì ai
 9 -10 9 -10 -8 9 -10 9 -10
 Yêu lắm... Thương lắm... mà xa lắm... chứ đau lắm...
 9 8 9 8 9 8 -8 7
 Ai chờ... mong chờ... em chờ đợi anh
 -10 -10 -10 9 -10 9 8 8 8 -8 8 -8 -6
 -6 -6 -8 8 8 -8 8 -10

 Na na na na na na na...

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)