Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Vết mưa - Vũ Cát Tường

Vết mưa - Vũ Cát Tường

Harmonica Tabs - Vết mưa - Vũ Cát Tường

Soạn tabs: Sang Lê


Tabs: Tremolo


Cơn mưa, đã xoá hết những ngày yêu qua
11 11 /11 11 11 10 9 10 10
Chỉ còn mình anh ngu ngơ, mong cho cơn mưa
7 7 7 8b 8 /9 9 9 9 9
Tan trong yêu thương không vội vã 
9 9 9 10 9 11 -11
Mưa ngoan, giấu hết những phút thẫn thờ này
11 11/ 11 11 11 14 11 10 10
Thương em đi giữa đêm lạnh
10 10 10 11 10 9
Khoảng trời một mình
9 9 9 9 9
Bỏ lại tình mình theo làn mây
9 9 9 10 9 11

Tìm về ngày yêu ấy
9 9 10 11 14
Cũng trong chiều mưa này
15 16 14 16 13
Mình đã gặp nhau, lạnh bờ vai,Nhưng tim vẫn cười 
10 10 11 11/ 9 9 12/ 12 12 13 11
Giờ vẫn chiều mưa ấy
9 9 10 11 14
Em nép trong vòng tay ai? 
16 15 16 14 16 16
Anh chỉ lặng im,
14 14 16 15
Đôi hàng mi nhẹ rung cho tim anh bật khóc
15 14 15 14 15 15 15 15 15 18

Điệp khúc:

Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình

17 15 14 15 14 17 15 14
Nói tiếng yêu ngập ngừng,
17 17 18 16 13
Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn 
13 13 13 13 14 16 18
Cho anh quên đi lạnh giá
15 15 15 18 17
Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời 
17 15 14 15 14 17 15 14
Mưa rơi xé tan bóng hình
17 17 17 18 16 13
Vì giờ này em quay đi
13 13 13 14 16 20
Buông tay anh trong chiều giá lạnh 
15 15 15 18 15 17 15
Khi, cơn mưa cuốn hết nỗi đau ấy 
14/ 14 14 15 18 16 14 16
Anh sẽ quên, những yêu thương
16 16 15/ 15 15 15
Anh viết riêng cho em 
18 16 14 13 14
Khi, cầu vồng lên sau cơn bão giông 
14/ 14 14 15 18 18 17 18
Anh sẽ đi qua yêu thương, 
16 16 15 15 15 15
Không còn vấn vương...
15 14 17 15…..

Tabs: Diatonic


Cơn mưa, đã xoá hết những ngày yêu qua

+5 +5/ +5 +5 +5 -4 +4 -4 -4 
Chỉ còn mình anh ngu ngơ, mong cho cơn mưa
-2 -2 -2 -3b -3 +4 / +4 +4 +4 +4
Tan trong yêu thương không vội vã
+4 +4 +4 -4 +4 +5
Mưa ngoan, giấu hết những phút thẫn thờ này
+5 +5/ +5 +5 +5 -6 +5 -4 -4
Thương em đi giữa đêm lạnh
-4 -4 -4 +5 -4 +4
Khoảng trời một mình
+4 +4 +4 +4 +4
Bỏ lại tình mình theo làn mây
+4 +4 +4 -4 +4 +5

Tìm về ngày yêu ấy
+4 +4 -4 +5 -6
Cũng trong chiều mưa này
+7 -7 -6 -7 +6
Mình đã gặp nhau, lạnh bờ vai,Nhưng tim vẫn cười
-4 -4 +5 +5 /+4 +4 -5 /-5 -5 +6 +5
Giờ vẫn chiều mưa ấy
+4 +4 -4 +5 -6
Em nép trong vòng tay ai?
-7 +7 -7 -6 -7 -7
Anh chỉ lặng im,
-6 -6 -7 +7
Đôi hàng mi nhẹ rung cho tim anh bật khóc
+7 -6 +7 -6 +7 +7 +7 +7 +7 -8

Điệp khúc: 


Đã qua rồi, qua khoảnh khắc đôi mình
+8 +7 -6 / +7 -6 +8 +7 -6
Nói tiếng yêu ngập ngừng,
+8 +8 -8 -7 +6
Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn
+6 +6 +6 +6 -6 -7 -8
Cho anh quên đi lạnh giá
+7 +7 +7 -8 +8
Vỡ tan rồi, anh chẳng nói nên lời
+8 +7 -6 / +7 -6 +8 +7 -6
Mưa rơi xé tan bóng hình
+8 +8 +8 -8 -7 +6
Vì giờ này em quay đi
+6 +6 +6 -6 -7 -9
Buông tay anh trong chiều giá lạnh
+7 +7 +7 -8 +7 +8 +7

Khi, cơn mưa cuốn hết nỗi đau ấy
-6 / -6 -6 +7 -8 -7 -6 -7 .

Anh sẽ quên, những yêu thương
-7 -7 +7/ +7 +7 +7.
Anh viết riêng cho em
-8 -7 -6 +6 -6
Khi, cầu vồng lên sau cơn bão giông
-6/ -6 -6 +7 -8 -8 +8 -8
Anh sẽ đi qua yêu thương,
-7 -7 +7 +7 +7 +7
Không còn vấn vương...
+7 -6 +8 +7….


Video (harmonica chromatic)
Video (Vũ Cát Tường)Sheet Music:
Note:
Midi:

1 comment:

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)