Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Ngày hôm qua đã từng - Mờ Naive

Harmonica Tabs - Ngày hôm qua đã từng - Mờ Naive


Soạn Tabs: Sang Lê

Tabs: Tremolo

Em buông tay anh nhé/Quá khứ đó anh hãy xóa hết đi
11 11 11 12 13 18 16 16 16 11 17 17 16
Thôi không nắm giữ /kí ức xa vời/ và chẳng bao giờ thuộc về nơi em
14 14 16 19 13 14 13 11 14 13 12 9 9 10 10
Hạnh phúc…hiểu sao cho đúng đây
7 10…. 11 12 13 14 13
Anh lấy đi niềm tin/ trả lại cho em những gì 
16 15 16 11 18 11 11 18 18 17 16
Cũng vì em vụng về đánh rơi/Hay càng xa vời càng dễ mất 
14 13 14 14 14 17 18 13 11 13 11 13 18 17
Em chân thật /nên em tổn thương
16 15 14 15 15 14 18

Dk

Phải làm sao để xóa hết nước mắt những yêu thương ngày đầu tiên
13 11 13 11 17 17 18 17 19 17 18 14 13 18
Chẳng đủ dịu dàng/ để níu bước chân anh
13 14 14 14 14 16 15 14 13
Giá như em/ được ào rơi về quá khứ
15 16 14 13 13 14 13 17 17
Có còn anh ướt lạnh đứng chờ em
15 14 16 15 13 15 14 18
Phần còn lại của quên là nhớ /là tiếng thở dài/Là tháng năm /hằn lên vệt hoen mờ kí ức
13 11 13 13 18 15 17 13 19 18 18 18 18 19 16 15 16 15 16 20 19
Hạnh phúc chỉ là thoáng qua/ hay chính em là mãi mãi
16 15 16 14 15 16 16 15 16 13 17 17
Khi em nói hai chữ muốn dừng/Là em biết nước mắt không bao giờ ngưng.
18 17 20 17 20 17 14 18 17 20 17 17 16 15 14 15

Tabs: Diatonic

Em buông tay anh nhé/Quá khứ đó anh hãy xóa hết đi
+5 +5 +5 -5 +6 /-8 -7 -7 -7 +5 +8 +8 -7 
Thôi không nắm giữ /kí ức xa vời/ và chẳng bao giờ thuộc về nơi em
-6 -6 -7 9/ +6 -6 +6 +5 /-6 +6 -5 +4 +4 -4 -4 
Hạnh phúc…hiểu sao cho đúng đây
-2 -4…… +5 -5 +6 -6 +6
Anh lấy đi niềm tin/ trả lại cho em những gì 
-7 +7 -7 +5 -8/ +5 +5 -8 -8 +8 -7
Cũng vì em vụng về đánh rơi/Hay càng xa vời càng dễ mất 
-6 +6 -6 -6 -6 +8 -8 / +6 +5 +6 +5 +6 -8 +8 
Em chân thật /nên em tổn thương
-7 +7 -6 / +7 +7 -6 -8 

ĐK: 

Phải làm sao để xóa hết nước mắt những yêu thương ngày đầu tiên
+6 +5 +6 +5 +8 +8 -8 +8 / +9 +8 -8 -6 +6 -8 
Chẳng đủ dịu dàng/ để níu bước chân anh
+6 -6 -6 -6 / -6 -7 +7 -6 +6 
Giá như em/ được ào rơi về quá khứ
+7 -7 -6 / +6 +6 -6 +6 +8 +8
Có còn anh ướt lạnh đứng chờ em 
+7 -6 -7 +7 +6 / +7 -6 -8 
Phần còn lại của quên là nhớ /là tiếng thở dài/Là tháng năm /hằn lên vệt hoen mờ kí ức
+6 +5 +6 +6 -8 +7 +8 / +6 +9 -8 -8 /-8 -8 9/ -7 +7 -7 +7 -7 -9 +9
Hạnh phúc chỉ là thoáng qua/ hay chính em là mãi mãi
-7 +7 -7 -6 +7 -7/ -7 +7 -7 +6 +8 +8 
Khi em nói hai chữ muốn dừng/Là em biết nước mắt không bao giờ ngưng.
-8 +8 -9 +8 -9 +8 -6 / -8 +8 -9 +8 +8 -7 +7 -6 +7 


Video Harmonica

Video MusicSheet Music
Note:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)