Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Yuukimaru Theme Song (Naruto anime)

Harmonica tabs - Yuukimaru Theme Song (Naruto anime)


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

14 15 18 17 14
14 15 18 19 17

17 19 22 19 17 17
18 17 16 15 14

11 15 16 14 13
14 16 15 , 13 14 15
10 14 15 10 11
14 15 16 14 13 14

Tabs: Diatonic

 -6 7 -8 8 -6
 -6 7 -8 9 8

 8 9 -10 9 8 8
 -8 8 -7 7 -6

 5 7 -7 -6 6
 -6 -7 7 , 6 -6 7
 -4 -6 7 -4 5

 -6 7 -7 -6 6 -6

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)