Tabs Mới Nhất

Harmonica Tabs - Thương Hải nhất thanh tiếu - (Tiếu Ngạo Giang Hồ OST)

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 

Tabs: Tremolo

17 18 16 14 11 13
11 16 16 14 13 11 10
10 11 10 11 13 14 16 18 17
17 18 16 14 13 13

Tabs: Diatonic
 8 -8 -7 -6 5 6
 5 -7 -7 -6 6 5 -4
 -4 5 -4 5 6 -6 -7 -8 8
 8 -8 -7 -6 6 6

Video Music


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)