Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Khúc Giao Mùa - Mỹ Linh

Soạn Tabs: Đức Nam Nguyễn
Tabs: Tremolo
Cầm tay nhau bước trong...giao thừa
 9 10 11 13 12 11 10
 Đón xuân, đang về với tình yêu trái đất này
 14 13 12 11 13 8 9 11 12 10
 Ta cùng bao người, nhìn nhau ánh mắt hân hoan
 12 11 12 10 11 14 16 18 15 15
 Với bao niềm yêu thương cuộc đời
 14 13 12 13 13 10 9
 ĐK:
 Bên em bên em anh say trong hạnh phúc
 15 15 15 15 16 14 13 12 15
 Đôi môi em anh ngỡ cánh đào

 16 16 16 16 15 18 13
 Bên anh bên anh em nghe trong lòng hát
 15 15 15 15 16 14 13 12 15
 Những giai điệu tình yêu
 16 14 11 12 13
 Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
 15 15 15 15 16 14 13 12 15

 Hồn hòa vào cùng với đất trời
 16 16 16 16 15 18 13
 Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
 15 15 15 15 16 14 13 12 15
 Cuộc đời mãi thắm tươi
 16 16 15 18 15
 Cao độ:
 Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
 15 15 15 15 16 14 13 12 15
 Hồn hòa vào cùng với đất trời
 16 16 16 16 15 18 13
 Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
 15 15 15 15 16 14 13 12 15
 Chào mừng một mùa xuân đang tới
 16 16 16 16 15 18 17
 Đêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua
 17 17 17 17 17 20 19 20
 Đêm nay ngàn năm mới về
 16 16 16 15 18 13
 Dù hoa kia có phôi phai
 11 12 13 15 16 14
 Tình còn dài theo năm tháng
 16 16 16 15 18 17
 Đêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua
 17 17 17 17 17 20 19 20
 Xuân theo ngàn năm mới về
 16 16 16 15 18 13
 Dù qua bao tháng năm dài
 11 12 13 15 16 14
 Tình người không phôi phai

 13 13 15 15 15

Tabs: Diatonic
Cầm tay nhau bước trong...giao thừa
4 -4 5 6 -5 5 -4
Đón xuân, đang về với tình yêu trái đất này
-6 6 -5 5 6 -3 4 5 -5 -4
Ta cùng bao người, nhìn nhau ánh mắt hân hoan
-5 5 -5 -4 5 -6 -7 -8 7 7
Với bao niềm yêu thương cuộc đời
-6 6 -5 6 6 -4 4
ĐK:
Bên em bên em anh say trong hạnh phúc
7 7 7 7 -7 -6 6 -5 7
Đôi môi em anh ngỡ cánh đào
-7 -7 -7 -7 7 -8 6
Bên anh bên anh em nghe trong lòng hát
7 7 7 7 -7 -6 6 -5 7
Những giai điệu tình yêu
-7 -6 5 -5 6
Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
7 7 7 7 -7 -6 6 -5 7
Hồn hòa vào cùng với đất trời
-7 -7 -7 -7 7 -8 6
Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
7 7 7 7 -7 -6 6 -5 7
Cuộc đời mãi thắm tươi
-7 -7 7 -8 7
Cao độ:
Ta đi bên nhau đón xuân đang về tới
7 7 7 7 -7 -6 6 -5 7
Hồn hòa vào cùng với đất trời
-7 -7 -7 -7 7 -8 6
Xin nâng ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
7 7 7 7 -7 -6 6 -5 7
Chào mừng một mùa xuân đang tới
-7 -7 -7 -7 7 -8 8
Đêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua
8 8 8 8 8 -9 9 -9
Đêm nay ngàn năm mới về
-7 -7 -7 7 -8 6
Dù hoa kia có phôi phai
5 -5 6 7 -7 -6
Tình còn dài theo năm tháng
-7 -7 -7 7 -8 8
Đêm nay đêm nay ngàn năm sẽ qua
8 8 8 8 8 -9 9 -9
Xuân theo ngàn năm mới về
-7 -7 -7 7 -8 6
Dù qua bao tháng năm dài
5 -5 6 7 -7 -6
Tình người không phôi phai
6 6 7 7 7
Video Harmonica
Video Music

Sheet Music
Note:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)