Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ký ức ngủ quên - Bích Phương

Ký ức ngủ quên - Bích Phương

Soạn Tabs: OneTwo Jonas

Tabs: Tremolo
14 16 15 15 15
15 11 13 14 16
14 13 14 16 15 15 15 14 13
11 10 9 9 9 14 16
15 16 15 15 15 14 16
14 16 15 15 15
15 11 13 14 16
14 13 14 16 15 15 14 13

11 10 9 9 9 14 16
15 16 14 13 13 14 13 14
ĐK:
15 18 17 18 18 15 15 16 16 18 14
15 18 14 15 15 18 15 18 17
15 18 17 18 18 15 15 16 16 18 14

11 13 14 14 16 13 14
Tabs: Diatonic
-6 -7 7 7 7
 7 5 6 -6 -7

 -6 6 -6 -7 7 7 7 -6 6
 5 -4 4 4 4 -6 -7
 7 -7 7 7 7 -6 -7
 -6 -7 7 7 7
 7 5 6 -6 -7
 -6 6 -6 -7 7 7 -6 6
 5 -4 4 4 4 -6 -7
 7 -7 -6 6 6 -6 6 -6
 ĐK:
 7 -8 8 -8 -8 7 7 -7 -7 -8 -6
 7 -8 -6 7 7 -8 7 -8 8
 7 -8 8 -8 -8 7 7 -7 -7 -8 -6

 5 6 -6 -6 -7 6 -6

Video Harmonica
Video Music

Sheet Music
Note:
Midi Down

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)