Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - When A Child Is Born (Christmas) Tremolo + Diatonic

Chuyển Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
 7 9 10 11, 10 11 12 8 9
 7 9 11 13, 14 16 14 11 10
 16 14 16 14 13, 16 15 18 16 13
 11 10 9 11
 10 11 12 8 9

Tabs: Diatonic
3  4  -4  5      -4   5  -5  -3  4
A ray of hope, flick-ers in the sky,
3  4  5  6      -6   -7  -6  5  -4
A ti-ny star, lights up way up high,
-7  -6  -7  -6    6    -7   7   -8  -7   6
All a-cross the land, dawns a brand new morn,

  5   -4   4  5
This comes to pass,
 -4  5  -5   -3  4

When a child is born.

Video Harmonica (Lightvspy):


Video Music:


Sheet Music


Note:
 Sòl Đô Rê Mi Rê Mi Fa Sì Đô
 Sòl Đô Mi Sol La Si La Mi Rê
 Si La Si La Sol Si Đố Rế Si Sol
 Mi Rê Đô Mi

 Rê Mi Fa Sì Đô

Midi Down: update

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)