Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Sẽ Có Người Cần Anh - Cao Thái Sơn ft. Hương Tràm


Soạn Tabs: Để Mai Tính
Tabs: Tremolo
Có lẽ nào điều anh thấy là thật
15 16 13 ... 16 15 18 13 13
Có lẽ nào em hết yêu anh rồi
15 18 16 ... 15 18 16 14 13
Khi em cười nói khi em bên ai rất nhiều người
13 13 9 14 ... 15 15 15 15 15 14 13


Anh hiểu rằng em ước muốn thật nhiều
15 16 13 ... 16 15 18 13 13
Anh hiểu rằng đối với em bây giờ
18 18 15 ... 15 18 16 14 13
Bao nhiêu là đủ, em vui là được có phải không?
13 13 9 14 ... 15 15 14 14 15 14 18

Hạnh phúc chẳng lớn lao để em phải khát khao
13 20 20 20 17 ... 18 17 20 19 18
Phải khiến em nghĩ nhiều dù biết rồi anh sẽ mất em
18 20 17 18 15 ... 16 15 15 ... 18 17 22 19
Cuộc sống quá tấp nập vòng tay em đã quá chật
15 22 22 22 15  ...  17 20 19 19 19 15
Anh hãy bước ra khỏi cuộc vui của em
18 17 20 17 15 14 15 17 18

Mình kết thúc nhé em chẳng còn như lúc đầu
13 20 20 20 17 ... 18 17 20 19 18
Tình đã phai úa màu thì thôi hãy cho nhau lối riêng
18 20 17 18 15 ... 16 15 15 ... 18 17 22 19
Một người sống với ước vọng - Một người vẫn yêu thật lòng
15 15 22 22 22 15 .. 17 20 19 19 19 15
Rồi anh sẽ yêu thêm một ai cần anh

18 17 20 17 15 14 15 ... 16 15

Tabs: Diatonic
Có lẽ nào điều anh thấy là thật
 7 -7 6 ... -7 7 -8 6 6
 Có lẽ nào em hết yêu anh rồi
 7 -8 -7 ... 7 -8 -7 -6 6
 Khi em cười nói khi em bên ai rất nhiều người
 6 6 4 -6 ... 7 7 7 7 7 -6 6
 Anh hiểu rằng em ước muốn thật nhiều
 7 -7 6 ... -7 7 -8 6 6
 Anh hiểu rằng đối với em bây giờ
 -8 -8 7 ... 7 -8 -7 -6 6
 Bao nhiêu là đủ, em vui là được có phải không?
 6 6 4 -6 ... 7 7 -6 -6 7 -6 -8
 Hạnh phúc chẳng lớn lao để em phải khát khao
 6 -9 -9 -9 8 ... -8 8 -9 9 -8
 Phải khiến em nghĩ nhiều dù biết rồi anh sẽ mất em
 -8 -9 8 -8 7 ... -7 7 7 ... -8 8 -10 9
 Cuộc sống quá tấp nập vòng tay em đã quá chật
 7 -10 -10 -10 7 ... 8 -9 9 9 9 7
 Anh hãy bước ra khỏi cuộc vui của em
 -8 8 -9 8 7 -6 7 8 -8
 Mình kết thúc nhé em chẳng còn như lúc đầu
 6 -9 -9 -9 8 ... -8 8 -9 9 -8
 Tình đã phai úa màu thì thôi hãy cho nhau lối riêng
 -8 -9 8 -8 7 ... -7 7 7 ... -8 8 -10 9
 Một người sống với ước vọng - Một người vẫn yêu thật lòng
 7 7 -10 -10 -10 7 .. 8 -9 9 9 9 7
 Rồi anh sẽ yêu thêm một ai cần anh

 -8 8 -9 8 7 -6 7 ... -7 7

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)