Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Say Tình - Đàm Vĩnh Hưng

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
intro
 15 15 15 15 16 14 12
 14 14 14 15 16 14 11
 11 11 13 12 11 14b
 11 11 10 9 8 7b 7b


 vô bài

 11 11 12 11 9 8 8
 8b 8b 10 11 14 14 14 14 16 15 16 14
 15 15 15 15 16 16 16 16 14 14 14 14
 11 11 11 12 11 10 9 10 8
 8 9 11 11 11 11 12 11 10 8
 16 16 16 16 14b 14b 14b 14b 12 12 11 8b
 18 18 18 18 16 16 16 16 14b 14b 14b 14b
 11 11 12 12 11 10 8 9 10 10 11 9
 9 11 13 13 13 13 14 16 14 13
 11 13 12 11 11 11 11 12 13 12 11
 9 10 9 10 9 11 12 11 10 10 9 8 8b 8b 8b
 chorus
 ( 15 15 15 15 16 14 12
 14 14 14 15 16 14 11
 11 11 13 12 11 14b

 11 11 10 9 8 7b 7b ) x2

Tabs: Diatonic
intro
 15 15 15 15 16 14 12
 14 14 14 15 16 14 11
 11 11 13 12 11 14b
 11 11 10 9 8 7b 7b

 vô bài

 11 11 12 11 9 8 8
 8b 8b 10 11 14 14 14 14 16 15 16 14
 15 15 15 15 16 16 16 16 14 14 14 14
 11 11 11 12 11 10 9 10 8
 8 9 11 11 11 11 12 11 10 8
 16 16 16 16 14b 14b 14b 14b 12 12 11 8b
 18 18 18 18 16 16 16 16 14b 14b 14b 14b
 11 11 12 12 11 10 8 9 10 10 11 9
 9 11 13 13 13 13 14 16 14 13
 11 13 12 11 11 11 11 12 13 12 11
 9 10 9 10 9 11 12 11 10 10 9 8 8b 8b 8b

 chorus
 ( 15 15 15 15 16 14 12
 14 14 14 15 16 14 11
 11 11 13 12 11 14b

 11 11 10 9 8 7b 7b ) x2

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)