Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Phố Không Mùa - Dương Trường Giang ft Bùi Anh Tuấn


Soạn Tabs: Để Mai Tính
Tabs: Tremolo
11 17 17 18 15 , 11 18 16
Mùa lá rớt trên vai ,  mùa se lạnh
11 15 15 15 16 , 11 14 16 14 15
Mùa nắng tắt rất nhanh ,  mùa hoàng hôn đầy gió
11 17 17 18 15 , 11 18 16
Mùa muốn sát bên nhau để nhớ nhau
14 14 16 15 14 18 18 15 16
Và mùa nơi đây chỉ gió tấp sau lưng
14 15 15 16 16 14
và nước mắt rơi dễ dàng...


6 8 9 14  , 14 16 13 9 11
Mùa đi ngang phố ,  hay phố không mùa nữa
6 8 9 13 14  , 14 16 15 13 11
Chỉ một vùng nỗi nhớ ,  ùa trên phố rất vội
6 8 9 13 14 14
Người mỉm cười nơi ngõ vắng
14 16 15 16 13 13 18 16 15 16 14
Bỏ quên phía sau một mùa lá về trên con đường
14 16 15 18 16
Còn nguyên nỗi xót xa

6 8 9 13 14 14 14 16 15 9 13
Từng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã
6 8 9 13 14 14 14 16 15 13 11
Mùa đi mang theo lá úa phủ rơi kín con đường
6 8 9 13 14 14
Người giật mình nơi cuối phố
14 16 15 16 14 13 14 16 15 16 14
Gạt nước mắt rơi nơi mùa đi ngang phố năm nào
14 16 15 16 15 18 15 16 14

Rồi xa rất xa như lá bay không về...

Tabs: Diatonic
 5 8 8 -8 7 , 5 -8 -7
 Mùa lá rớt trên vai , mùa se lạnh
 5 7 7 7 -7 , 5 -6 -7 -6 7
 Mùa nắng tắt rất nhanh , mùa hoàng hôn đầy gió
 5 8 8 -8 7 , 5 -8 -7
 Mùa muốn sát bên nhau để nhớ nhau
 -6 -6 -7 7 -6 -8 -8 7 -7
 Và mùa nơi đây chỉ gió tấp sau lưng
 -6 7 7 -7 -7 -6
 và nước mắt rơi dễ dàng...
 -3n -3 4 -6 , -6 -7 6 4 5
 Mùa đi ngang phố , hay phố không mùa nữa
 -3n -3 4 6 -6 , -6 -7 7 6 5
 Chỉ một vùng nỗi nhớ , ùa trên phố rất vội
 -3n -3 4 6 -6 -6
 Người mỉm cười nơi ngõ vắng
 -6 -7 7 -7 6 6 -8 -7 7 -7 -6
 Bỏ quên phía sau một mùa lá về trên con đường
 -6 -7 7 -8 -7
 Còn nguyên nỗi xót xa
 -3n -3 4 6 -6 -6 -6 -7 7 4 6
 Từng hàng cây nơi ngõ vắng như vẫy tay vội vã
 -3n -3 4 6 -6 -6 -6 -7 7 6 5
 Mùa đi mang theo lá úa phủ rơi kín con đường
 -3n -3 4 6 -6 -6
 Người giật mình nơi cuối phố
 -6 -7 7 -7 -6 6 -6 -7 7 -7 -6
 Gạt nước mắt rơi nơi mùa đi ngang phố năm nào
 -6 -7 7 -7 7 -8 7 -7 -6

 Rồi xa rất xa như lá bay không về...

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)