Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Ông xã em number one - DON Nguyễn


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
15 15 14 13 13 13 15 15 15 14 13
13 13 11 10 10 11 13 13 13 10 915 15 17 18 15 , 15 14 15 14 13 15
Anh đi suốt đêm nay bơi xuồng ra tận đầm sâu
15 15 17 18 15 , 15 14 15 18 14 13
Anh câu cá ba sa với vài con cá trê vàng
11 10 9 10 9 13 13
anh mang về cho vợ ăn chơi
11 13 11 11 11 18 15
vợ tươi cười thì thầm nói tui
18 17 18 18 15 18 15 19
ÔNG XÃ EM rất là NUMBER ONE

15 15 17 18 15 , 15 14 15 14 13 15
anh không có cao sang nhưng nào ai được bằng anh
15 15 17 18 15 , 15 14 15 14 13 15
anh không có lăng nhăng , không hề dối gian 1 lời
11 10 9 10 9 10 13
anh xin thề yêu chỉ vợ thôi
14 13 11 13 18 14 15
trái tim này yêu chỉ vợ thôi
18 17 18 18 15 18 15 19
trong thế gian em là tất cả

DK:
18 17 18 , 15 14 15 x3
ÔNG XÃ EM (NUMBER ONE)x3
18 17 17 18 15 13 13 11 13 14 13 11
ÔNG XÃ sẽ yêu EM hoài kể từ đây đến ngày sau
11 13 15 15 14 14
dù cho sóng gió gian lao
14 15 18 17 18 18 , 18 13 11 19 19 19 19 18 15 18

tình anh luôn mãi dâng cao , như là biển lớn sẽ mãi mãi không cằn khô

Tabs: Diatonic
 7 7 -6 6 6 6 7 7 7 -6 6
 6 6 5 -4 -4 5 6 6 6 -4 4


 7 7 8 -8 7 , 7 -6 7 -6 6 7
 Anh đi suốt đêm nay bơi xuồng ra tận đầm sâu
 7 7 8 -8 7 , 7 -6 7 -8 -6 6
 Anh câu cá ba sa với vài con cá trê vàng
 5 -4 4 -4 4 6 6
 anh mang về cho vợ ăn chơi
 5 6 5 5 5 -8 7
 vợ tươi cười thì thầm nói tui
 -8 8 -8 -8 7 -8 7 9
 ÔNG XÃ EM rất là NUMBER ONE

 7 7 8 -8 7 , 7 -6 7 -6 6 7
 anh không có cao sang nhưng nào ai được bằng anh
 7 7 8 -8 7 , 7 -6 7 -6 6 7
 anh không có lăng nhăng , không hề dối gian 1 lời
 5 -4 4 -4 4 -4 6
 anh xin thề yêu chỉ vợ thôi
 -6 6 5 6 -8 -6 7
 trái tim này yêu chỉ vợ thôi
 -8 8 -8 -8 7 -8 7 9
 trong thế gian em là tất cả

 DK:

 -8 8 -8 , 7 -6 7 x3
 ÔNG XÃ EM (NUMBER ONE)x3
 -8 8 8 -8 7 6 6 5 6 -6 6 5
 ÔNG XÃ sẽ yêu EM hoài kể từ đây đến ngày sau
 5 6 7 7 -6 -6
 dù cho sóng gió gian lao
 -6 7 -8 8 -8 -8 , -8 6 5 9 9 9 9 -8 7 -8
 tình anh luôn mãi dâng cao , như là biển lớn sẽ mãi mãi không cằn khô

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)