Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Một Mình - Hồng Nhung

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên , Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên.
14 14 11 6 11 10 11 , 13 13 10 6 6 6 11
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em ,  Đêm nay tôi lại một mình.
10 10 10 11 5  6 11 10 , 11 11 11 6 5 6


Dk: Nhớ em vội vàng trong nắng trưa , Áo phơi trời đổ cơn mưa.
14 13 10 10 11 12 11  , 14 13 10 6 11 11
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ , Tan ca bố có đón đưa.
10 10 10 10 9 6 5  , 10 10 11 11 10 9
Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai , Gió sương mòn cả hai vai
14 13 10 10 11 12 11 , 14 13 10 6 11 11
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ , Nghiêng nghiêng bóng em gầy
10 10 10 10 9 6 5 , 10 10 11 10 9
Vắng em còn lại tôi với tôi , Lá khô mùa này lại rơi.
14 13 10 10 11 12 11 , 14 13 10 6 11 11
Thương em mênh mông chân trời lạ , Bơ vơ chốn xa xôi
10 10 10 10 9 6 5 , 10 10 11 10 9
Vắng em đời còn ai với ai , Ngất ngây men rượu say
14 13 10 10 11 12 11 , 14 13 10 6 11
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ , Cô đơn , cùng với tôi về.....
10 10 10 10 9 6 5 , 8 8 5 10 8 6 ( 10 10 7 11 10 9 )

Tabs: Diatonic
Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên , Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên.
 -6 -6 5 -3n 5 -4 5 , 6 6 -4 -3n -3n -3n 5
 Bao đêm tôi đã một mình nhớ em , Đêm nay tôi lại một mình.
 -4 -4 -4 5 2 -3n 5 -4 , 5 5 5 -3n 2 -3n
 Dk: Nhớ em vội vàng trong nắng trưa , Áo phơi trời đổ cơn mưa.
 -6 6 -4 -4 5 -5 5 , -6 6 -4 -3n 5 5
 Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ , Tan ca bố có đón đưa.
 -4 -4 -4 -4 4 -3n 2 , -4 -4 5 5 -4 4
 Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai , Gió sương mòn cả hai vai
 -6 6 -4 -4 5 -5 5 , -6 6 -4 -3n 5 5
 Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ , Nghiêng nghiêng bóng em gầy
 -4 -4 -4 -4 4 -3n 2 , -4 -4 5 -4 4
 Vắng em còn lại tôi với tôi , Lá khô mùa này lại rơi.
 -6 6 -4 -4 5 -5 5 , -6 6 -4 -3n 5 5
 Thương em mênh mông chân trời lạ , Bơ vơ chốn xa xôi
 -4 -4 -4 -4 4 -3n 2 , -4 -4 5 -4 4
 Vắng em đời còn ai với ai , Ngất ngây men rượu say
 -6 6 -4 -4 5 -5 5 , -6 6 -4 -3n 5
 Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ , Cô đơn , cùng với tôi về.....
 -4 -4 -4 -4 4 -3n 2 , -3 -3 2 -4 -3 -3n ( -4 -4 -2 5 -4 4 )

Video Music


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)