Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Mời anh về thăm quê em - Hương Lan


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
11 16 18 16 15 14 14 13 16 14 13 10 11
11 10 9 10 11 13 14 13 16 18 14 16
16 18 16 18 17
11 13 11 13 14 14


18 16 16 14 13 14 13 12 11 11
17 18 17 16 18 17 16 14 16
14 13 14 16 13 14 11 10 11
11 11 16 14 16 16

17 17 18 14 16 16 14 13 16 14 16 18 17

Tabs: Diatonic
 5 -7 -8 -7 7 -6 -6 6 -7 -6 6 -4 5
 5 -4 4 -4 5 6 -6 6 -7 -8 -6 -7
 -7 -8 -7 -8 8
 5 6 5 6 -6 -6
 -8 -7 -7 -6 6 -6 6 -5 5 5
 8 -8 8 -7 -8 8 -7 -6 -7
 -6 6 -6 -7 6 -6 5 -4 5
 5 5 -7 -6 -7 -7

 8 8 -8 -6 -7 -7 -6 6 -7 -6 -7 -8 8

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)