Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Hoa nắng - Hoàng Phi ft. Khởi My


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Tone Cao : 
13 14 17 , 17 18 18 15
Nhìn em bước nắng xuyên gót mềm
13 14 17 , 17 18 19 15
Nhẹ bàn chân vui trên hè phố quen
13 14 15 18 18 15 17 18
Lòng chợt thấy gió đang khẽ cười
13 14 17 , 17 18 19 15
Nhẹ nhàng vui bước biết đâu người dõi theo
15 18 17 20 , 20 17 , 15 17 18
Và ngày mới nắng buông hoa cười
13 14 17 , 17 18 18 15
Rồi lại thấy bóng em tóc trần
13 14 17 , 17 18 19 15
Nụ cười xinh em như chiều gió hương
13 14 15 18 18 15 17 18
Lòng lại thấy nắng như đang cười
13 14 17 , 17 18 18 15
Chợt như ai đó đến bên cùng sánh đôi
15 18 17 20 , 20 17 , 15 17 18

ĐK:
Và hè phố vắng bóng em gió thôi đùa
17 20 19 19 19 19 20 19 17 18
Mưa lang thang rơi rơi
17 17 17 17 18
Bước chân buồn âm thầm trên phố dài
17 18 15 , 16 14 16 15 13
Chiều không nắng người đi khuất
11 12 15 , 11 12 18

Còn trên phố đám lá rơi gió thu buồn
17 20 19 19 19 19 20 19 17 18
Hoa như đang khóc cho bước chân ai
17 17 17 22 18 17 18 15
Mây buồn xa khuất rồi
16 14 16 15 13
Nhìn lại phố như trời chợt nắng nhưng nắng thôi cười
11 12 15 , 15 11 12 18 , 18 17 18 15

Tone thấp : 
Ngày qua phố thấy em khẽ nhìn
7 6 11 , 11 10 10 9
Nhìn em bước nắng xuyên gót mềm
7 6 11 , 11 10 13 9
Nhẹ bàn chân vui trên hè phố quen
7 6 9 10 10 9 11 10
Lòng chợt thấy gió đang khẽ cười
7 6 11 , 11 10 13 9
Nhẹ nhàng vui bước biết đâu người dõi theo
9 10 11 12 , 12 11 , 9 11 10

Và ngày mới nắng buông hoa cười
7 6 11 , 11 10 10 9
Rồi lại thấy bóng em tóc trần
7 6 11 , 11 10 13 9
Nụ cười xinh em như chiều gió hương
7 6 9 10 10 9 11 10
Lòng lại thấy nắng như đang cười
7 6 11 , 11 10 10 9
Chợt như ai đó đến bên cùng sánh đôi
9 10 11 12 , 12 11 , 9 11 10

ĐK:
Và hè phố vắng bóng em gió thôi đùa
11 12 13 13 13 13 12 13 11 10
Mưa lang thang rơi rơi
11 11 11 11 10
Bước chân buồn âm thầm trên phố dài
11 10 9 , 8 6 8 9 7
Chiều không nắng người đi khuất
5 4 9 , 5 4 10

Còn trên phố đám lá rơi gió thu buồn
11 12 13 13 13 13 12 13 11 10
Hoa như đang khóc cho bước chân ai
11 11 11 14 10 11 10 9
Mây buồn xa khuất rồi
8 6 8 9 7
Nhìn lại phố như trời chợt nắng nhưng nắng thôi cười
5 4 9 , 9 5 4 10 , 10 11 10 9
Tabs: Diatonic
Tone cao : 
 6 -6 8 , 8 -8 -8 7
 Nhìn em bước nắng xuyên gót mềm
 6 -6 8 , 8 -8 9 7
 Nhẹ bàn chân vui trên hè phố quen
 6 -6 7 -8 -8 7 8 -8
 Lòng chợt thấy gió đang khẽ cười
 6 -6 8 , 8 -8 9 7
 Nhẹ nhàng vui bước biết đâu người dõi theo
 7 -8 8 -9 , -9 8 , 7 8 -8
 Và ngày mới nắng buông hoa cười
 6 -6 8 , 8 -8 -8 7
 Rồi lại thấy bóng em tóc trần
 6 -6 8 , 8 -8 9 7
 Nụ cười xinh em như chiều gió hương
 6 -6 7 -8 -8 7 8 -8
 Lòng lại thấy nắng như đang cười
 6 -6 8 , 8 -8 -8 7
 Chợt như ai đó đến bên cùng sánh đôi
 7 -8 8 -9 , -9 8 , 7 8 -8
 ĐK:
 Và hè phố vắng bóng em gió thôi đùa
 8 -9 9 9 9 9 -9 9 8 -8
 Mưa lang thang rơi rơi
 8 8 8 8 -8
 Bước chân buồn âm thầm trên phố dài
 8 -8 7 , -7 -6 -7 7 6
 Chiều không nắng người đi khuất
 5 -5 7 , 5 -5 -8
 Còn trên phố đám lá rơi gió thu buồn
 8 -9 9 9 9 9 -9 9 8 -8
 Hoa như đang khóc cho bước chân ai
 8 8 8 -10 -8 8 -8 7
 Mây buồn xa khuất rồi
 -7 -6 -7 7 6
 Nhìn lại phố như trời chợt nắng nhưng nắng thôi cười
 5 -5 7 , 7 5 -5 -8 , -8 8 -8 7

Tone thấp : 
Ngày qua phố thấy em khẽ nhìn
 -2 -3n 5 , 5 -4 -4 4
 Nhìn em bước nắng xuyên gót mềm
 -2 -3n 5 , 5 -4 6 4
 Nhẹ bàn chân vui trên hè phố quen
 -2 -3n 4 -4 -4 4 5 -4
 Lòng chợt thấy gió đang khẽ cười
 -2 -3n 5 , 5 -4 6 4
 Nhẹ nhàng vui bước biết đâu người dõi theo
 4 -4 5 -5 , -5 5 , 4 5 -4
 Và ngày mới nắng buông hoa cười
 -2 -3n 5 , 5 -4 -4 4
 Rồi lại thấy bóng em tóc trần
 -2 -3n 5 , 5 -4 6 4
 Nụ cười xinh em như chiều gió hương
 -2 -3n 4 -4 -4 4 5 -4
 Lòng lại thấy nắng như đang cười
 -2 -3n 5 , 5 -4 -4 4
 Chợt như ai đó đến bên cùng sánh đôi
 4 -4 5 -5 , -5 5 , 4 5 -4
 ĐK:
 Và hè phố vắng bóng em gió thôi đùa
 5 -5 6 6 6 6 -5 6 5 -4
 Mưa lang thang rơi rơi
 5 5 5 5 -4
 Bước chân buồn âm thầm trên phố dài
 5 -4 4 , -3 -3n -3 4 -2
 Chiều không nắng người đi khuất
 2 -2'' 4 , 2 -2'' -4
 Còn trên phố đám lá rơi gió thu buồn
 5 -5 6 6 6 6 -5 6 5 -4
 Hoa như đang khóc cho bước chân ai
 5 5 5 -6 -4 5 -4 4
 Mây buồn xa khuất rồi
 -3 -3n -3 4 -2
 Nhìn lại phố như trời chợt nắng nhưng nắng thôi cười
 2 -2'' 4 , 4 2 -2'' -4 , -4 5 -4 4

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)