Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Heavenly Days - 新垣結衣/ Aragaki Yui (Sky of love OST)


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
6 14 13 12 11 9 10
9 10 9 10 12 8
10 13 12 10 6 11 11
6 14 13 12 11 9 10
9 10 9 10 12 13
13 12 10 10 13 12 10 11


Pre chorus

14
14 14 13 12 13 14
14 14 13 12 11 12
12 12 11 10 9 10
9 10 9 10 12 14 14
16 16 15 14 13 14
14 14 13 12 11
10 9 10 11 12 10 10 9
10 9 10 11 12 11 11

Chorus

10 12 18 15 18
14 14 14 13 12 13 14 11 10 10 9 10 10 11 10 11 10 12 13 11
10 12 18 15 18
14 14 14 13 12 13 14 14 17 15 18
15 14 / 12 13
14 10 10 10 8 10 10 11 12 13 13 13

13 12 11 10 9 10

Tabs: Diatonic
 -3n -6 6 -5 5 4 -4
 4 -4 4 -4 -5 -3
 -4 6 -5 -4 -3n 5 5
 -3n -6 6 -5 5 4 -4
 4 -4 4 -4 -5 6
 6 -5 -4 -4 6 -5 -4 5
 Pre chorus
 -6
 -6 -6 6 -5 6 -6
 -6 -6 6 -5 5 -5
 -5 -5 5 -4 4 -4
 4 -4 4 -4 -5 -6 -6
 -7 -7 7 -6 6 -6
 -6 -6 6 -5 5
 -4 4 -4 5 -5 -4 -4 4
 -4 4 -4 5 -5 5 5
 Chorus
 -4 -5 -8 7 -8
 -6 -6 -6 6 -5 6 -6 5 -4 -4 4 -4 -4 5 -4 5 -4 -5 6 5
 -4 -5 -8 7 -8
 -6 -6 -6 6 -5 6 -6 -6 8 7 -8
 7 -6 -5 6
 -6 -4 -4 -4 -3 -4 -4 5 -5 6 6 6

 6 -5 5 -4 4 -4

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)