Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Gió Ơi - Văn Tứ Quý


Soạn Tabs: Sữa Chua Nha Đam
Tabs: Tremolo
9 10 11 13 14 13
Tội thân anh lắm Gió ơi!
11 10 9 6
Hãy thương anh dùm,
7 6 9 , 6 9 , 6 9 , 14 13 11 10
từng ngày qua chạy theo tình em, đắng cay đã nhiều,
11 12 13 , 14 13 11 10
yêu em lắm nói không nên lời.


9 10 11 13 14 13
Tội thân anh lắm Gió ơi!
11 10 9 6
Hãy thương anh dùm,
7 6 9 , 6 9 , 6 9 , 14 13 11 10
chỉ lời ca chỉ nến và hoa, ước mong em hiểu,
11 12 13 , 14 13
yêu em lắm Gió ơi.


9 10 11 13 , 13 13 13 13 , 13 13 14 13
Vì từng ngày qua anh luôn cô đơn anh luôn khát khao,
9 10 11 13 , 13 13 13 13 , 13 13 14 13 , 11 10 8 9
vì từng ngày qua anh mong bên em anh mong có em hãy trả lời anh,
12 13 12 11 10
em có yêu anh không.

9 10 11 13 , 13 13 13 13 , 13 13 14 13
Vì tình anh trao cho em đêm nay như muôn giấc mơ,
9 10 11 13 , 13 13 13 13 , 13 13 14 13 , 11 10 8 9
ngàn vì sao kia lung linh trên cao như đang nói thay, hãy trả lời anh,
13 14 , 13 12 11
em có yêu anh không.

9 10 8 7 7 7 7 , 8 8 8 , 6 7
Anh ước mong một ngày một ngày ta sẽ không xa rời,
9 8 7 7 7 7 , 8 9 8
ước mong một ngày một ngày ta có đôi.
9 8 8 7 7 7 7 , 10 10 10 , 12 12 12 , 13 13 14 , 14 14 13 , 14 15 16

Hãy cho anh được một lần ta bên nhau, cho anh xin một lần thôi mình sẽ cùng nhau sánh đôi.

Tabs: Diatonic
 4 -4 5 6 -6 6
 Tội thân anh lắm Gió ơi!
 5 -4 4 -3n
 Hãy thương anh dùm,
 -2 -3n 4 , -3n 4 , -3n 4 , -6 6 5 -4
 từng ngày qua chạy theo tình em, đắng cay đã nhiều,
 5 -5 6 , -6 6 5 -4
 yêu em lắm nói không nên lời.
 4 -4 5 6 -6 6
 Tội thân anh lắm Gió ơi!
 5 -4 4 -3n
 Hãy thương anh dùm,
 -2 -3n 4 , -3n 4 , -3n 4 , -6 6 5 -4
 chỉ lời ca chỉ nến và hoa, ước mong em hiểu,
 5 -5 6 , -6 6
 yêu em lắm Gió ơi.
 4 -4 5 6 , 6 6 6 6 , 6 6 -6 6
 Vì từng ngày qua anh luôn cô đơn anh luôn khát khao,
 4 -4 5 6 , 6 6 6 6 , 6 6 -6 6 , 5 -4 -3 4
 vì từng ngày qua anh mong bên em anh mong có em hãy trả lời anh,
 -5 6 -5 5 -4
 em có yêu anh không.
 4 -4 5 6 , 6 6 6 6 , 6 6 -6 6
 Vì tình anh trao cho em đêm nay như muôn giấc mơ,
 4 -4 5 6 , 6 6 6 6 , 6 6 -6 6 , 5 -4 -3 4
 ngàn vì sao kia lung linh trên cao như đang nói thay, hãy trả lời anh,
 6 -6 , 6 -5 5
 em có yêu anh không.
 4 -4 -3 -2 -2 -2 -2 , -3 -3 -3 , -3n -2
 Anh ước mong một ngày một ngày ta sẽ không xa rời,
 4 -3 -2 -2 -2 -2 , -3 4 -3
 ước mong một ngày một ngày ta có đôi.
 4 -3 -3 -2 -2 -2 -2 , -4 -4 -4 , -5 -5 -5 , 6 6 -6 , -6 -6 6 , -6 7 -7
 Hãy cho anh được một lần ta bên nhau, cho anh xin một lần thôi mình sẽ cùng nhau sánh đôi.

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)