Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Everytime We Touch - Cascada


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
 13 14 14 18 15
 I still hear your voice
 14 14 13 13 14 12
 when you sleep next to me.
 13 14 14 18 15
 I still feel your touch
 14 14 13
 in my dreams.


 17 20 17 18 15 14
 For-give me my weak-ness,
 14 13 13 14 12
 but I don't know why.
 17 20 17 18
 With-out you it's
 15 20 19 19
 hard to sur-vive.
 20 20 17 17 18 18
 'Cause ev-ery-time we touch,
 17 17 20 20 20
 I get this feel-ing.
 20 20 17 17 18 18
 And ev-ery-time we kiss,
 20 19 20 17 20 17 18
 I swear I could f-l-y.
 20 20 17 17 18
 Can't you feel my heart
 20 15
 beat fast?
 20 17 18 17 20
 I want this to last.
 20 15 15 14 15

 Need you by my side.

Tabs: Diatonic
6 -6 -6 -8 7
I still hear your voice
-6 -6 6 6 -6 -5
when you sleep next to me.
6 -6 -6 -8 7
I still feel your touch
-6 -6 6
in my dreams.

8 -9 8 -8 7 -6
For-give me my weak-ness,
-6 6 6 -6 -5
but I don't know why.
8 -9 8 -8
With-out you it's
7 -9 9 9
hard to sur-vive.

-9 -9 8 8 -8 -8
'Cause ev-ery-time we touch,
8 8 -9 -9 -9
I get this feel-ing.
-9 -9 8 8 -8 -8
And ev-ery-time we kiss,
-9 9 -9 8 -9 8 -8
I swear I could f-l-y.
-9 -9 8 8 -8
Can't you feel my heart
-9 7
beat fast?
-9 8 -8 8 -9
I want this to last.
-9 7 7 -6 7

Need you by my side.

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)