Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Vì sao thế - Phạm Khánh Hưng


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
11 10 9 , 7 9 11 11 13 13
Đến làm gì để rồi nay em ra đi
11 10 9 , 7 9 11 11 16 13
Đến làm gì để lòng anh phải nhớ mong
14 13 14 , 15 15 14 13
Vẫn còn đây tiếng nói yêu anh
11 10 11 , 10 11 10 9
Vẫn còn đây những phút vui buồn
7 11 10 10 10 9 10
Chỉ mỗi riêng em không còn đây
10 10 13 10
Không gian vắng lặng


11 10 9 , 7 9 11 11 13 13
Có bao giờ thật lòng yêu anh không em
11 10 9 , 7 9 11 11 16 13
Cớ sao người vội vàng trao anh tiếng yêu
14 13 14 , 15 15 14 15
Để lòng anh mang bao niềm đau
15 18 15 13 11 13 18 15
Mãi trách than mình vì để mất em
14 13 14 15 15 14 15 15
Nhưng mà vì sao em lại ra đi
14 13 14 15 15 15 15 14 18
Cho từng ngày yêu thương bên nhau vụt tan

13 14 17 17 18 15 18 17
Người hãy nói với anh vì sao thế
17 17 18 15 18 15
Nói với anh vì sao
15 15 15 14 15 15 14 13
Lòng ta yêu nhau mà không thể bên nhau
11 13 14 15 14 13 15 14
Phải chăng trong trái tim của chính em
18 18 18 15 18 18 17 17 , 17 18
Không mang theo lời yêu em đã nói với anh

13 14 17 17 18 15 18 19
Đành lòng cất bước quay mặt đi mãi
22 22 19 17 19 17
Cất bước quay mặt không về
15 15 15 14 15 15 14 13
Không cho anh một câu khi chia lìa
11 13 14 15 14 13 15 14
Chẳng cho anh biết được một lý do
18 18 18 15 17 18 15 15

Sao tim anh phải sống trong cô đơn

Tabs: Diatonic
 5 -4 4 , -2 4 5 5 6 6
 Đến làm gì để rồi nay em ra đi
 5 -4 4 , -2 4 5 5 -7 6
 Đến làm gì để lòng anh phải nhớ mong
 -6 6 -6 , 7 7 -6 6
 Vẫn còn đây tiếng nói yêu anh
 5 -4 5 , -4 5 -4 4
 Vẫn còn đây những phút vui buồn
 -2 5 -4 -4 -4 4 -4
 Chỉ mỗi riêng em không còn đây
 -4 -4 6 -4
 Không gian vắng lặng
 5 -4 4 , -2 4 5 5 6 6
 Có bao giờ thật lòng yêu anh không em
 5 -4 4 , -2 4 5 5 -7 6
 Cớ sao người vội vàng trao anh tiếng yêu
 -6 6 -6 , 7 7 -6 7
 Để lòng anh mang bao niềm đau
 7 -8 7 6 5 6 -8 7
 Mãi trách than mình vì để mất em
 -6 6 -6 7 7 -6 7 7
 Nhưng mà vì sao em lại ra đi
 -6 6 -6 7 7 7 7 -6 -8
 Cho từng ngày yêu thương bên nhau vụt tan
 6 -6 8 8 -8 7 -8 8
 Người hãy nói với anh vì sao thế
 8 8 -8 7 -8 7
 Nói với anh vì sao
 7 7 7 -6 7 7 -6 6
 Lòng ta yêu nhau mà không thể bên nhau
 5 6 -6 7 -6 6 7 -6
 Phải chăng trong trái tim của chính em
 -8 -8 -8 7 -8 -8 8 8 , 8 -8
 Không mang theo lời yêu em đã nói với anh
 6 -6 8 8 -8 7 -8 9
 Đành lòng cất bước quay mặt đi mãi
 -10 -10 9 8 9 8
 Cất bước quay mặt không về
 7 7 7 -6 7 7 -6 6
 Không cho anh một câu khi chia lìa
 5 6 -6 7 -6 6 7 -6
 Chẳng cho anh biết được một lý do
 -8 -8 -8 7 8 -8 7 7
 Sao tim anh phải sống trong cô đơn

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)