Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Rừng lá thấp - Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh (Repost)


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi
14 15 16 16 14 13 11 - 13 14
Thành phố sau lưng ôm mộng ước gì
11 14 13b 13b 11 10  11 6
Tôi là người vui chinh chiến dài lâu
9 6 6 9 10 11 6 9
Nên mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu.
9 8 6 5 8 10 11 7 6
Từ máy thu thanh cô nàng vừa ca
14 15 16 16 14 13 11-13 14
Trọn kiếp yêu anh lính khổ xa nhà
11 14 13b 13b 11 10  11 6
Giữa rừng già nghe tiếng hát thật cao
9 6 6 9 10 11 6 9
Nhưng giữa già tôi có thấy gì đâu?
9 8 6 5 8 10 11 7 6

Sao không hát cho người giết giặc trên cầu
14 14  15 14 11 14 11 13b 11
Khi bùn lầy còn phai sắc áo xanh
11 8 8 8 11 13 12 11
Trong khói súng xây thành, mắt quầng thâm mất ngủ
16 18 18 16 - 14 11, 14 11 13 14 9
Tàn đêm khói lửa, giờ chỉ còn hai tiếng "mến anh"
8 10 11 6 , 6 6 6 11 13 12 11

Sao Không hát cho những người còn mải mê
16 16 18 16 14 13 11 11 - 13 14
Lá rừng che kín đường về phồn hoa
18 13 16 18 13 13 13 - 15 16
Không hát cho những bà mẹ từng đêm nhớ con xa
11 13 11 10 6 6 6 11 13 12 11
Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua.
16 18 16 14 13 11 11 16 13 14

Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh.
14 15 16 16 14 13 11 - 13 14
Đời lính quen yêu gian khổ quân hành
11 14 13b 13b 11 10  11 6
Nghe từ ngày thơ tiếng súng triền miên
9 6 6 9 10 11 6 9
Đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên
9 8 6 5 8 10 11 7 6

Lời hát xin gây rung động thật lâu
14 15 16 16 14 13 11 - 13 14
Đừng hát như chim giữa rừng lá sầu
11 14 13b 13b 11 10  11 6
Xin thật lòng trong câu hát đầu môi
9 6 6 9 10 11 6 9
Như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi.

9 8 6 5 8 10 11 7 6.

Tabs: Diatonic
 Rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi
 -6 7 -7 -7 -6 6 5 - 6 -6
 Thành phố sau lưng ôm mộng ước gì
 5 -6 6b 6b 5 -4 5 -3n
 Tôi là người vui chinh chiến dài lâu
 4 -3n -3n 4 -4 5 -3n 4
 Nên mộng ước đầu tôi nghe đã chìm sâu.
 4 -3 -3n 2 -3 -4 5 -2 -3n
 Từ máy thu thanh cô nàng vừa ca
 -6 7 -7 -7 -6 6 11-13 -6
 Trọn kiếp yêu anh lính khổ xa nhà
 5 -6 6b 6b 5 -4 5 -3n
 Giữa rừng già nghe tiếng hát thật cao
 4 -3n -3n 4 -4 5 -3n 4
 Nhưng giữa già tôi có thấy gì đâu?
 4 -3 -3n 2 -3 -4 5 -2 -3n
 Sao không hát cho người giết giặc trên cầu
 -6 -6 7 -6 5 -6 5 6b 5
 Khi bùn lầy còn phai sắc áo xanh
 5 -3 -3 -3 5 6 -5 5
 Trong khói súng xây thành, mắt quầng thâm mất ngủ
 -7 -8 -8 -7 - -6 11, -6 5 6 -6 4
 Tàn đêm khói lửa, giờ chỉ còn hai tiếng "mến anh"
 -3 -4 5 -3n , -3n -3n -3n 5 6 -5 5
 Sao Không hát cho những người còn mải mê
 -7 -7 -8 -7 -6 6 5 5 - 6 -6
 Lá rừng che kín đường về phồn hoa
 -8 6 -7 -8 6 6 6 - 7 -7
 Không hát cho những bà mẹ từng đêm nhớ con xa
 5 6 5 -4 -3n -3n -3n 5 6 -5 5
 Hay hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua.
 -7 -8 -7 -6 6 5 5 -7 6 -6
 Rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh.
 -6 7 -7 -7 -6 6 5 - 6 -6
 Đời lính quen yêu gian khổ quân hành
 5 -6 6b 6b 5 -4 5 -3n
 Nghe từ ngày thơ tiếng súng triền miên
 4 -3n -3n 4 -4 5 -3n 4
 Đánh giặc lâu bền cho non nước bình yên
 4 -3 -3n 2 -3 -4 5 -2 -3n
 Lời hát xin gây rung động thật lâu
 -6 7 -7 -7 -6 6 5 - 6 -6
 Đừng hát như chim giữa rừng lá sầu
 5 -6 6b 6b 5 -4 5 -3n
 Xin thật lòng trong câu hát đầu môi
 4 -3n -3n 4 -4 5 -3n 4
 Như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi.
 4 -3 -3n 2 -3 -4 5 -2 6.

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)