Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Phải Là Anh - Khắc Việt


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
7 9 10 9 10 11 11 , 10 10 10 10 10 11 9
Phải là em thì anh mới biết, em yêu anh yêu như thế nào?
11 11 10 9 10 , 9 10 7 6 8
Những lúc anh buồn đau, luôn có một bờ vai.
7 9 10 9 10 11 11 , 13 14 14 13 14 11
Phải là em thì anh mới biết, khi khóc sẽ đau thế nào?
11 11 10 10 9 10 , 9 10 10 11 9 8
Nước mắt không rơi trên mi, mà rơi trong trái tim em.


16 15 11 11 13 , 13 14 11 13 10 11
Anh hãy trả lại em, những ngày xưa ngọt ngào.
16 15 11 11 13 , 13 14 13 14 , 15 14 14 15 17 18
Anh hãy trả lại em, khoảnh khắc đầu tiên, những gì mà em đã trao.

13 15 18 15 18 17 17 , 18 18 18 18 18 17 15
Phải là em thì anh mới biết, em yêu anh yêu như thế nào?
15 14 ... 15 15 14 14 15 18
Rất nhiều…! Nhưng em nhận được bao nhiêu?
13 15 18 15 18 17 17 , 18 18 18 18 18 17 15
Trả lại em, lại em anh hỡi! những nụ hôn buồn vui lúc nào.
15 15 14 14 15 15 , 14 14 17 17 17 20 18 , 17 18 15

Anh hãy trả lại cho em , một cuộc sống khi chưa có anh, rất êm đềm…!

Tabs: Diatonic
 -2 4 -4 4 -4 5 5 , -4 -4 -4 -4 -4 5 4
 Phải là em thì anh mới biết, em yêu anh yêu như thế nào?
 5 5 -4 4 -4 , 4 -4 -2 -3n -3
 Những lúc anh buồn đau, luôn có một bờ vai.
 -2 4 -4 4 -4 5 5 , 6 -6 -6 6 -6 5
 Phải là em thì anh mới biết, khi khóc sẽ đau thế nào?
 5 5 -4 -4 4 -4 , 4 -4 -4 5 4 -3
 Nước mắt không rơi trên mi, mà rơi trong trái tim em.
 -7 7 5 5 6 , 6 -6 5 6 -4 5
 Anh hãy trả lại em, những ngày xưa ngọt ngào.
 -7 7 5 5 6 , 6 -6 6 -6 , 7 -6 -6 7 8 -8
 Anh hãy trả lại em, khoảnh khắc đầu tiên, những gì mà em đã trao.
 6 7 -8 7 -8 8 8 , -8 -8 -8 -8 -8 8 7
 Phải là em thì anh mới biết, em yêu anh yêu như thế nào?
 7 -6 ... 7 7 -6 -6 7 -8
 Rất nhiều…! Nhưng em nhận được bao nhiêu?
 6 7 -8 7 -8 8 8 , -8 -8 -8 -8 -8 8 7
 Trả lại em, lại em anh hỡi! những nụ hôn buồn vui lúc nào.
 7 7 -6 -6 7 7 , -6 -6 8 8 8 -9 -8 , 8 -8 7

 Anh hãy trả lại cho em , một cuộc sống khi chưa có anh, rất êm đềm…!

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)