Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Nỗi Buồn Mẹ Tôi - Phương Mỹ Chi ft. Thùy Dương


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
18 17 18 16 18 , 13 14 18 18 15 16
Đêm thức thâu đêm, mẹ may chiếc áo cho con
16 11 13 14 , 13 14 14 16 14 13 11
Áo nào sờn vai, lời ru theo tháng năm dài
11 11 13 11 11 14 16 , 18 17 18 16 , 16 18 17
Từng lời ngọt ngào à ơi bên mái tranh đầy yêu thương
18 17 18 16 , 13 14 18 18 15 16
Chum chím môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi


18 17 18 16 18 , 13 14 18 18 15 16
Canh tím rau dền , mẹ tôi nuôi lớn khôn tôi
16 11 13 14 , 13 14 14 16 14 13 11
Bẻ đọt mồng tơi , luộc rau mắm muối dưa cà
11 11 13 11 11 14 16
Chiều chiều trên đồng đùa vui
18 17 18 16 16 18 17
Bên nhánh sông bìm bịp kêu
16 18 17 19 , 18 16 19 17 18 17
Ngày thơ ấu đó, bây giờ đã xa đời tôi

ĐK:
14 13 14 15 18 , 20 18 15 14 12 13 14 18 16 14
Và từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi mà sao ko nhớ quê hương
10 9 10 12 13 , 12 13 18 18 15 14 , 15 18 14 15 13 12 18
Buồn rồi buồn làm sao thèm nghe tiếng khóc ban sơ mai nó về áo còn sờn vai
20 18 15 14 , 12 13 18 18 16 14
Có ai quay về , ngồi mẹ khâu chiếc áo năm xưa(chiếc áo năm xưa)
20 18 15 14 , 15 14 15 13 12 18
Có ai quay về, cho mẹ thấy mặt thằng con

14 13 14 15 18 , 20 18 15 14 12 13 14 18 16 14
Kìa bầu trời xa xăm nhắn con tôi giùm về đây bên mái tranh xiêu(bên mái tranh nghèo)
10 9 10 12 13 , 12 13 18 18 15 14 , 15 18 14 15 13 12 18
Một mình mẹ quanh hiu,giờ đây mái tóc như mây,canh cá đầy nỗi lòng nào vơi
20 18 15 14 14 , 12 13 18 18 16 14
Có con chim chiều chiều, lặng yên ko hót trên cây( ko hót trên cây)
20 18 15 14 , 15 14 15 13 12 18
Nó đau trong lòng thầy buồn nỗi buồn mẹ tôi.

Tabs: Diatonic
 -8 8 -8 -7 -8 , 6 -6 -8 -8 7 -7
 Đêm thức thâu đêm, mẹ may chiếc áo cho con
 -7 5 6 -6 , 6 -6 -6 -7 -6 6 5
 Áo nào sờn vai, lời ru theo tháng năm dài
 5 5 6 5 5 -6 -7 , -8 8 -8 -7 , -7 -8 8
 Từng lời ngọt ngào à ơi bên mái tranh đầy yêu thương
 -8 8 -8 -7 , 6 -6 -8 -8 7 -7
 Chum chím môi cười, mẹ vui biết mấy con ơi
 -8 8 -8 -7 -8 , 6 -6 -8 -8 7 -7
 Canh tím rau dền , mẹ tôi nuôi lớn khôn tôi
 -7 5 6 -6 , 6 -6 -6 -7 -6 6 5
 Bẻ đọt mồng tơi , luộc rau mắm muối dưa cà
 5 5 6 5 5 -6 -7
 Chiều chiều trên đồng đùa vui
 -8 8 -8 -7 -7 -8 8
 Bên nhánh sông bìm bịp kêu
 -7 -8 8 9 , -8 -7 9 8 -8 8
 Ngày thơ ấu đó, bây giờ đã xa đời tôi
 ĐK:
 -6 6 -6 7 -8 , -9 -8 7 -6 -5 6 -6 -8 -7 -6
 Và từng ngày mẹ mong lớn khôn đâu rồi mà sao ko nhớ quê hương
 -4 4 -4 -5 6 , -5 6 -8 -8 7 -6 , 7 -8 -6 7 6 -5 -8
 Buồn rồi buồn làm sao thèm nghe tiếng khóc ban sơ mai nó về áo còn sờn vai
 -9 -8 7 -6 , -5 6 -8 -8 -7 -6
 Có ai quay về , ngồi mẹ khâu chiếc áo năm xưa(chiếc áo năm xưa)
 -9 -8 7 -6 , 7 -6 7 6 -5 -8
 Có ai quay về, cho mẹ thấy mặt thằng con
 -6 6 -6 7 -8 , -9 -8 7 -6 -5 6 -6 -8 -7 -6
 Kìa bầu trời xa xăm nhắn con tôi giùm về đây bên mái tranh xiêu(bên mái tranh nghèo)
 -4 4 -4 -5 6 , -5 6 -8 -8 7 -6 , 7 -8 -6 7 6 -5 -8
 Một mình mẹ quanh hiu,giờ đây mái tóc như mây,canh cá đầy nỗi lòng nào vơi
 -9 -8 7 -6 -6 , -5 6 -8 -8 -7 -6
 Có con chim chiều chiều, lặng yên ko hót trên cây( ko hót trên cây)
 -9 -8 7 -6 , 7 -6 7 6 -5 -8
 Nó đau trong lòng thầy buồn nỗi buồn mẹ tôi.

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)