Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Người Dưng - Chu Bin

Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
14 11 14 15 16 , 16 11 16 18 15
Chẳng là gì của nhau, như người dưng thế thôi
18 17 20 14 18 20 17 14 16 14 16 , 16 16 18 17
Người dưng chỉ lặng nhìn phía xa cũng không được đau , khi em hạnh phúc
14 11 14 15 16 , 16 11 16 18 15
Vui buồn trong thoáng giây , Trôi nhẹ như áng mây
18 17 20 14 18 20 17 18 16 14 16 , 15 14
Lời kết thúc đã khiến chúng ta như hai người quen xa lạ


13 17 17 18 16 14
Ngày đó phải chi đừng gặp
13 14 14 18 16 14 16
Đừng cho nhau biết bao buồn vui
15 15 15 17 18 15 , 16 16 14 16
Đừng hẹn thề chắc nay , không ai phải đau
13 17 17 17 19 20
Rồi câu chia tay đến mau
18 18 16 14 16
Cướp mất đi bình yên
15 15 15 16 14 14 13 14 11
Nước mắt sẽ không rơi cả khi anh cười

Tabs: Diatonic
 -6 5 -6 7 -7 , -7 5 -7 -8 7
 Chẳng là gì của nhau, như người dưng thế thôi
 -8 8 -9 -6 -8 -9 8 -6 -7 -6 -7 , -7 -7 -8 8
 Người dưng chỉ lặng nhìn phía xa cũng không được đau , khi em hạnh phúc
 -6 5 -6 7 -7 , -7 5 -7 -8 7
 Vui buồn trong thoáng giây , Trôi nhẹ như áng mây
 -8 8 -9 -6 -8 -9 8 -8 -7 -6 -7 , 7 -6
 Lời kết thúc đã khiến chúng ta như hai người quen xa lạ
 6 8 8 -8 -7 -6
 Ngày đó phải chi đừng gặp
 6 -6 -6 -8 -7 -6 -7
 Đừng cho nhau biết bao buồn vui
 7 7 7 8 -8 7 , -7 -7 -6 -7
 Đừng hẹn thề chắc nay , không ai phải đau
 6 8 8 8 9 -9
 Rồi câu chia tay đến mau
 -8 -8 -7 -6 -7
 Cướp mất đi bình yên
 7 7 7 -7 -6 -6 6 -6 5

 Nước mắt sẽ không rơi cả khi anh cười

Video Music


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)