Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Một Mai Giã Từ Vũ Khí - Duy Khánh


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo 
10 14 13 12 12
Rồi có một ngày
11 10 10 , 11 12 6
Sẽ một ngày , chinh chiến tàn
9 7 6 10 , 7 6 10
Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi
10 12 13 15 14 14
Ngoài con tim héo em ơi.


15 13 14 18 , 13 14 18
Xin trả lại đây, bỏ lại đây
18 15 15 15 18 13 14
Thép gai giăng với luỹ hào sâu
14 13 13 13 14 10 12
Lỗ châu mai với những địa lôi
12 11 11 11 10 10
Ðã bao phen máu anh tuôn
10 9 9 11 13 11 6
Cho còn lại đến mãi bây giờ.

10 14 13 12 12
Trả súng đạn này
11 10 10 , 11 12 6
Khi sạch nợ sông núi rồi
9 7 6 10 , 7 6 10
Anh trở về quê, trở về quê
10 12 13 15 14 14
Tìm tuổi thơ mất năm nao.

15 13 14 18 , 13 14 18
Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu
18 15 15 15 18 13 14
Với cây đa khóm trúc hàng cau
14 13 13 13 14 10 12
Với con đê có chiếc cầu tre
12 11 11 11 10 10
Ðã bao năm vắng chân anh
10 9 9 11 13 11 10
Nên trở thành hoang phế rong rêu.

[ĐK]

16 18 17 16 18 16 18
Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa
16 18 17 17 18 16 16
Rồi anh sẽ đón cha mẹ về
11 14 16 14 13 11 13
Rồi anh sẽ sang thăm nhà em
12 12 11 , 11 11 10
Với miếng cau, với miếng trầu
9 6 6 7 6
Ta làm lại từ đầu.

16 18 17 16 18 16 18
Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm
16 18 17 18 16 16 16
Mộ bia kín trong nghĩa địa buồn
11 14 16 14 13 11 13
Bạn anh đó đang say ngủ yên
12 12 11 , 11 11 10 , 9 10 14
Xin cám ơn! xin cám ơn! người nằm xuống.

Tabs: Diatonic
 -4 -6 6 -5 -5
 Rồi có một ngày
 5 -4 -4 , 5 -5 -3n
 Sẽ một ngày , chinh chiến tàn
 4 -2 -3n -4 , -2 -3n -4
 Anh chẳng còn chi, chẳng còn chi
 -4 -5 6 7 -6 -6
 Ngoài con tim héo em ơi.
 7 6 -6 -8 , 6 -6 -8
 Xin trả lại đây, bỏ lại đây
 -8 7 7 7 -8 6 -6
 Thép gai giăng với luỹ hào sâu
 -6 6 6 6 -6 -4 -5
 Lỗ châu mai với những địa lôi
 -5 5 5 5 -4 -4
 Ðã bao phen máu anh tuôn
 -4 4 4 5 6 5 -3n
 Cho còn lại đến mãi bây giờ.
 -4 -6 6 -5 -5
 Trả súng đạn này
 5 -4 -4 , 5 -5 -3n
 Khi sạch nợ sông núi rồi
 4 -2 -3n -4 , -2 -3n -4
 Anh trở về quê, trở về quê
 -4 -5 6 7 -6 -6
 Tìm tuổi thơ mất năm nao.
 7 6 -6 -8 , 6 -6 -8
 Vui cùng ruộng nương, cùng đàn trâu
 -8 7 7 7 -8 6 -6
 Với cây đa khóm trúc hàng cau
 -6 6 6 6 -6 -4 -5
 Với con đê có chiếc cầu tre
 -5 5 5 5 -4 -4
 Ðã bao năm vắng chân anh
 -4 4 4 5 6 5 -4
 Nên trở thành hoang phế rong rêu.
 [ĐK]
 -7 -8 8 -7 -8 -7 -8
 Rồi anh sẽ dựng căn nhà xưa
 -7 -8 8 8 -8 -7 -7
 Rồi anh sẽ đón cha mẹ về
 5 -6 -7 -6 6 5 6
 Rồi anh sẽ sang thăm nhà em
 -5 -5 5 , 5 5 -4
 Với miếng cau, với miếng trầu
 4 -3n -3n -2 -3n
 Ta làm lại từ đầu.
 -7 -8 8 -7 -8 -7 -8
 Rồi anh sẽ dìu em tìm thăm
 -7 -8 8 -8 -7 -7 -7
 Mộ bia kín trong nghĩa địa buồn
 5 -6 -7 -6 6 5 6
 Bạn anh đó đang say ngủ yên
 -5 -5 5 , 5 5 -4 , 4 -4 -6

 Xin cám ơn! xin cám ơn! người nằm xuống.

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)