Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Mất Cảm Giác Yêu - Khắc Việt


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
Go :

Sau thời gian , đôi mình xa cách nhau
13 12 13 , 13 12 13 14 12
Giờ đây hai ta, đã quay về bên nhau
9 10 12 12 , 14 13 12 13 13
Nhưng tại sao , những cảm giác trước kia
13 12 13 , 13 12 13 15 14
Giờ đây trong anh, đã không còn như xưa.
9 10 12 12 , 14 13 12 13 13


Anh không biết tại sao
13 13 14 , 14 15
Nụ hôn không còn như trước
9 12 13 12 13 14
Anh không biết tại sao
13 13 14 , 14 15
Ôm em trong tay, mà anh vẫn thấy cô đơn.
18 18 18 18 , 15 18 15 18 15 15

[ĐK:]

Có lẽ trong anh giờ đây em ơi
18 18 15 16 14 16 18 18
Cảm giác yêu thương ngày xưa mất rồi
10 18 15 16 14 16 18 13
Có lẽ do ta xa nhau đã quá lâu rồi
18 18 15 16 15 15 , 11 16 14 13
Nên anh đã mất , cảm giác yêu em.
16 16 15 15 , 11 16 14 14

Khó quá em ơi thời gian xa nhau
18 18 15 16 14 16 18 18
Giờ đã quá lâu để như lúc đầu
10 18 15 16 14 16 18 13
Ngày tháng không em anh đã phải sống một mình
10 18 15 16 15 15 , 11 16 14 13
Giờ anh đã quen cảm giác cô đơn...
11 16 15 15 , 11 16 14 14
Anh đã , mất cảm giác yêu.
16 15 , 14 13 14 13

Tabs: Diatonic
Go :

Sau thời gian đôi mình xa cách nhau
 6 -5 6 6 -5 6 -6 -5
 Giờ đây hai ta, đã quay về bên nhau
 4 -4 -5 -5 , -6 6 -5 6 6
 Nhưng tại sao những cảm giác trước kia
 6 -5 6 6 -5 6 7 -6
 Giờ đây trong anh, đã không còn như xưa.
 4 -4 -5 -5 , -6 6 -5 6 6
 Anh không biết tại sao
 6 6 -6 , -6 7
 Nụ hôn không còn như trước
 4 -5 6 -5 6 -6
 Anh không biết tại sao
 6 6 -6 , -6 7
 Ôm em trong tay, mà anh vẫn thấy cô đơn.
 -8 -8 -8 -8 , 7 -8 7 -8 7 7

 [ĐK:]

 Có lẽ trong anh giờ đây em ơi
 -8 -8 7 -7 -6 -7 -8 -8
 Cảm giác yêu thương ngày xưa mất rồi
 -4 -8 7 -7 -6 -7 -8 6
 Có lẽ do ta xa nhau đã quá lâu rồi
 -8 -8 7 -7 7 7 , 5 -7 -6 6
 Nên anh đã mất , cảm giác yêu em.
 -7 -7 7 7 , 5 -7 -6 -6
 Khó quá em ơi thời gian xa nhau
 -8 -8 7 -7 -6 -7 -8 -8
 Giờ đã quá lâu để như lúc đầu
 -4 -8 7 -7 -6 -7 -8 6
 Ngày tháng không em anh đã phải sống một mình
 -4 -8 7 -7 7 7 , 5 -7 -6 6
 Giờ anh đã quen cảm giác cô đơn...
 5 -7 7 7 , 5 -7 -6 -6
 Anh đã , mất cảm giác yêu.

 -7 7 , -6 6 -6 6

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)