Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Lý Hương Lan - Jacky Cheung (Trương Học Hữu)


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
14 16 16
Gió xuân buồn
14 16 14 11 14 16 16
Lòng ta vì sao cũng buồn theo gió xuân
14 16 16
Nói không nên lời
13 15 16 13
Đành mượn rượu đưa tiễn


17 20 20
Mưa đêm đông
15 16 15 16 18 17 17
Giọt mưa thấm ướt bức ảnh xưa
11 11 15 16 16
Tỉnh lại hóa ra chỉ là mộng
14 15 16 16
Không thể phán kháng
11 16 14 16 15 , 15 18 15 18 17
Say đắm ngắm nhìn người trong bức ảnh đã phai màu
17
A . . . .
17 22 22 17 17 18
Như hoa dù chưa hồng
18 19 19 18 18 15
Tựa băng dù không lạnh
15 16 15 18 20 20 17 17
Dường như có ngàn vạn điều muốn nói
17 18 15 18 17 17
Tiếc rằng ta nghe không hiểu
17
A . . . .
17 22 22 17 17 18
Là ly rượu mỗi lúc một nồng
18 19 19 18 18 15
Hay là do lòng ta đang trống rỗng
14 18 17 16 16 14

Tại sao lại cảm thấy rung động.

Tabs: Diatonic
 -6 -7 -7
 Gió xuân buồn
 -6 -7 -6 5 -6 -7 -7
 Lòng ta vì sao cũng buồn theo gió xuân
 -6 -7 -7
 Nói không nên lời
 6 7 -7 6
 Đành mượn rượu đưa tiễn
 8 -9 -9
 Mưa đêm đông
 7 -7 7 -7 -8 8 8
 Giọt mưa thấm ướt bức ảnh xưa
 5 5 7 -7 -7
 Tỉnh lại hóa ra chỉ là mộng
 -6 7 -7 -7
 Không thể phán kháng
 5 -7 -6 -7 7 , 7 -8 7 -8 8
 Say đắm ngắm nhìn người trong bức ảnh đã phai màu
 8
 A . . . .
 8 -10 -10 8 8 -8
 Như hoa dù chưa hồng
 -8 9 9 -8 -8 7
 Tựa băng dù không lạnh
 7 -7 7 -8 -9 -9 8 8
 Dường như có ngàn vạn điều muốn nói
 8 -8 7 -8 8 8
 Tiếc rằng ta nghe không hiểu
 8
 A . . . .
 8 -10 -10 8 8 -8
 Là ly rượu mỗi lúc một nồng
 -8 9 9 -8 -8 7
 Hay là do lòng ta đang trống rỗng
 -6 -8 8 -7 -7 -6
 Tại sao lại cảm thấy rung động.

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)