Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Lời Yêu Đó - HKT


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
11 11 10 9 13 13 13 16 15 13 13 14 16 16 ( 14 13 )
Anh vẫn đang tìm kiếm 1 làn mi cong, 1 vòng tay ấm áp
11 13 14 9 9 9 14 13 13 12 11
Chợt thức giấc ngủ dài và thấy em kô bên anh
11 12 11 12 9 6 10
Thì ra anh đã mơ về em.


7 11 , 11 11 12 13 14 13
Rồi em, tình cờ em đã đến
13 13 16 18 15 15 15 15 15 16 14 16 14 13
Rọi vào muôn ánh sáng cho trái tim anh đang ngủ quên.
13 16 16 15 15 15 16 14 13 12 13
Làn mây đưa lối dẫn bước anh trên con đường mơ
13 12 11 12 12 12 14 15 18
Biết kô người ơi từng ngày anh mong nhớ...

ĐK:

13 15 18 17 17 17 20 17 18 18
Và rồi anh sẽ bay lên đến nơi bầu trời
11 14 16 15 15 15 15 18 15 16 14 13
Để cất tiếng nói yêu em cho đến mai sau cuộc đời
15 16 14 14
XA RANG HÊ Ô!!!
14 14 13 12 13 15 15
Đó chính là lời yêu anh trao
18 17 20 20 20 20 20 15 14 18 18
Mình sẽ đến cuối chân trời miền yêu thương.

13 15 18 17 17 17 20 17 18 18
Một ngày tươi sáng hương thơm theo gió mây ngàn
11 14 16 15 15 15 15 18 15 16 14 13
Để hai chúng ta yêu nhau nắm lấy tay như bây giờ
15 16 14 14
XA RANG HÊ Ô!!!
15 18 17 18 18 15 , 14 17 18 15 , 14 17 17 18 15 .... 16 15

Lời yêu ấy xin nguyện thề: hạnh phúc dâng tràn, tình thắm thiết như mơ...ngày xanh.

Tabs: Diatonic
 5 5 -4 4 6 6 6 -7 7 6 6 -6 -7 -7 ( -6 6 )
 Anh vẫn đang tìm kiếm NULL làn mi cong, NULL vòng tay ấm áp
 5 6 -6 4 4 4 -6 6 6 -5 5
 Chợt thức giấc ngủ dài và thấy em kô bên anh
 5 -5 5 -5 4 -3n -4
 Thì ra anh đã mơ về em.
 -2 5 , 5 5 -5 6 -6 6
 Rồi em, tình cờ em đã đến
 6 6 -7 -8 7 7 7 7 7 -7 -6 -7 -6 6
 Rọi vào muôn ánh sáng cho trái tim anh đang ngủ quên.
 6 -7 -7 7 7 7 -7 -6 6 -5 6
 Làn mây đưa lối dẫn bước anh trên con đường mơ
 6 -5 5 -5 -5 -5 -6 7 -8
 Biết kô người ơi từng ngày anh mong nhớ...
 ĐK:
 6 7 -8 8 8 8 -9 8 -8 -8
 Và rồi anh sẽ bay lên đến nơi bầu trời
 5 -6 -7 7 7 7 7 -8 7 -7 -6 6
 Để cất tiếng nói yêu em cho đến mai sau cuộc đời
 7 -7 -6 -6
 XA RANG HÊ Ô!!!
 -6 -6 6 -5 6 7 7
 Đó chính là lời yêu anh trao
 -8 8 -9 -9 -9 -9 -9 7 -6 -8 -8
 Mình sẽ đến cuối chân trời miền yêu thương.
 6 7 -8 8 8 8 -9 8 -8 -8
 Một ngày tươi sáng hương thơm theo gió mây ngàn
 5 -6 -7 7 7 7 7 -8 7 -7 -6 6
 Để hai chúng ta yêu nhau nắm lấy tay như bây giờ
 7 -7 -6 -6
 XA RANG HÊ Ô!!!
 7 -8 8 -8 -8 7 , -6 8 -8 7 , -6 8 8 -8 7 .... -7 7

 Lời yêu ấy xin nguyện thề: hạnh phúc dâng tràn, tình thắm thiết như mơ...ngày xanh.

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)