Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Lệ Đá - Bằng Kiều


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
13 20 17 17 18 18 11 13
Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
13 17 18 18 15 15 14 13
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
12 14 13 13 12 12 18 18
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
18 12 12 11 11 15 15
Ái ân bây giờ là nước mắt
14 11 10 14 14 13 13
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh


13 20 17 17 18 18 11 13
Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
13 17 18 18 15 15 14 13
Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
12 14 13 13 12 12 18 18
Và ước mơ sao trời đừng bão tố
18 12 12 11 11 15 15
Để yêu thương càng nhiều gắn bó
14 11 10 14 14 13 15
Tháng ngày là men say nguồn thơ

ĐK:

15 18 17 17 14
Tình yêu đã vỗ cánh rồi
15 18 17 14 14 13
Là hoa rót mật cho đời
14 13 12 12 18 18
Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
17 19 13 18 15 15
Em nhớ gì không em ơi !

Tabs: Diatonic
 6 -9 8 8 -8 -8 5 6
 Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
 6 8 -8 -8 7 7 -6 6
 Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
 -5 -6 6 6 -5 -5 -8 -8
 Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
 -8 -5 -5 5 5 7 7
 Ái ân bây giờ là nước mắt
 -6 5 -4 -6 -6 6 6
 Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh
 6 -9 8 8 -8 -8 5 6
 Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
 6 8 -8 -8 7 7 -6 6
 Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
 -5 -6 6 6 -5 -5 -8 -8
 Và ước mơ sao trời đừng bão tố
 -8 -5 -5 5 5 7 7
 Để yêu thương càng nhiều gắn bó
 -6 5 -4 -6 -6 6 7
 Tháng ngày là men say nguồn thơ
 ĐK:
 7 -8 8 8 -6
 Tình yêu đã vỗ cánh rồi
 7 -8 8 -6 -6 6
 Là hoa rót mật cho đời
 -6 6 -5 -5 -8 -8
 Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
 8 9 6 -8 7 7

 Em nhớ gì không em ơi !

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)