Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - If You Were Gone - Alexander Rybak


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
11 11 10 11 , 14 15 16 14 13 11 11
If you were gone , the moon would lose it's brightness
11 11 10 11 , 14 16 14 13 14 11
Without your smile the finch will sing no more
14 11 10 9 10 , 14 16 15 18 16 13 13
And once in a while some waves would said with sadness
14 11 10 9 10 , 12 11 8 10 9 6
Remember to lovers walking by the shore


[Chorus:]

14 14 14 14 14 , 14 16 14 13 14 11 11
But you are here , and nothing could be better
14 11 10 9 10 14 16 14 13 14 11
So take my hand and stay with me to dark
14 11 10 9 10 , 14 16 15 18 16 13 13
And will the wind is playing with your sweater
14 11 10 9 10 , 12 11 8 10 9 6
I can't imagine life if you were gone...

Tabs: Diatonic
 5 5 -4 5 , -6 7 -7 -6 6 5 5
 If you were gone , the moon would lose it's brightness
 5 5 -4 5 , -6 -7 -6 6 -6 5
 Without your smile the finch will sing no more
 -6 5 -4 4 -4 , -6 -7 7 -8 -7 6 6
 And once in a while some waves would said with sadness
 -6 5 -4 4 -4 , -5 5 -3 -4 4 -3n
 Remember to lovers walking by the shore
 [Chorus:]
 -6 -6 -6 -6 -6 , -6 -7 -6 6 -6 5 5
 But you are here , and nothing could be better
 -6 5 -4 4 -4 , -6 -7 -6 6 -6 5
 So take my hand and stay with me to dark
 -6 5 -4 4 -4 , -6 -7 7 -8 -7 6 6
 And will the wind is playing with your sweater
 -6 5 -4 4 -4 , -5 5 -3 -4 4 -3n

 I can't imagine life if you were gone...

Video Music

1 comment:

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)