Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Để Mãi Có Nhau - Hoàng Bách


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
14 16 15 16 15
Người yêu hỡi có thấy
11 12 15 15
Một mùa thu sang
15 16 14 16
Lá khô rơi khẽ
10 11 14 14
Đường về chơi vơi
14 12 11 12
Lẻ loi mình anh
9 10 12 12
Cùng hoàng hôn buông
12 11 12 14 10 11
Tan vào bóng tối lạnh lùng


11 14 16 15 16 15
Này người yêu hỡi có thấy
11 12 15 15
Một mua đông sang
15 16 15 18 19 17 18 15
Se lạnh bờ vai mỗi khi gió về
15 15 11 15 11 12 16 15
Buốt giá nỗi nhớ của anh khi nhớ
16 14 16 15 17 18 15 16 15 14
Đến vòng tay em ấm tan đêm đông ướt lạnh
16 15
Mưa gió
15 16 14 16 15 17 18
cùng chiếc hôn nồng ta trao ngất ngây
15 16 15 14
Ôi tình yêu đâu!

15 17 16 18 15 15 16 15
Này lá đừng mãi rơi trên đường em
11 15 14 15 15 16 14 13
Này gió đừng quấn trái tim hao gầy
11 13 11 16 14 14 11 10
Để anh được mãi yêu em suốt đời
16 14 13 14 16 15 18 17
Dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối

15 17 16 18 15 15 16 15
Người hỡi dù em có bao đổi thay...
19 22 19 19 18 17 18 15
anh vẫn nhớ em mong ngày em về
14 15 14 17 18 18 14 13
Mình cùng nhau xóa đêm đông não nề
11 11 15 14

Đễ mãi có nhau...

Tabs: Diatonic
 -6 -7 7 -7 7
 Người yêu hỡi có thấy
 5 -5 7 7
 Một mùa thu sang
 7 -7 -6 -7
 Lá khô rơi khẽ
 -4 5 -6 -6
 Đường về chơi vơi
 -6 -5 5 -5
 Lẻ loi mình anh
 4 -4 -5 -5
 Cùng hoàng hôn buông
 -5 5 -5 -6 -4 5
 Tan vào bóng tối lạnh lùng
 5 -6 -7 7 -7 7
 Này người yêu hỡi có thấy
 5 -5 7 7
 Một mua đông sang
 7 -7 7 -8 9 8 -8 7
 Se lạnh bờ vai mỗi khi gió về
 7 7 5 7 5 -5 -7 7
 Buốt giá nỗi nhớ của anh khi nhớ
 -7 -6 -7 7 8 -8 7 -7 7 -6
 Đến vòng tay em ấm tan đêm đông ướt lạnh
 -7 7
 Mưa gió
 7 -7 -6 -7 7 8 -8
 cùng chiếc hôn nồng ta trao ngất ngây
 7 -7 7 -6
 Ôi tình yêu đâu!
 7 8 -7 -8 7 7 -7 7
 Này lá đừng mãi rơi trên đường em
 5 7 -6 7 7 -7 -6 6
 Này gió đừng quấn trái tim hao gầy
 5 6 5 -7 -6 -6 5 -4
 Để anh được mãi yêu em suốt đời
 -7 -6 6 -6 -7 7 -8 8
 Dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối
 7 8 -7 -8 7 7 -7 7
 Người hỡi dù em có bao đổi thay...
 9 -10 9 9 -8 8 -8 7
 anh vẫn nhớ em mong ngày em về
 -6 7 -6 8 -8 -8 -6 6
 Mình cùng nhau xóa đêm đông não nề
 5 5 7 -6

 Đễ mãi có nhau...

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)