Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Cô Dâu - Ái Phương


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
13 15 , 18 18 , 15 18 , 15 18 15
Người ơi, em mơ , về anh , đã bao ngày
13 14 15 15 14 15 18
Một người yêu em và thương em
13 15 , 18 18 15 18 19
Chờ anh, em đã chờ lâu lắm
18 15
Biết không?
16 15 13 13 14 15 15 14 16 15
Người em chờ là người cho em ngày bình yên


15 18 17 , 17 18 15 18 18 19
Ngày mai, em là cô dâu mới
15 18 17 , 17 18 15 15 18 14 15 13
Ngày mai, em mặc chiếc áo dài theo chồng
15 18 17 , 17 18 15 15 18 19
Ngày mai, em cười thật hạnh phúc
15 18 17 , 17 18 15 15 18 14 14 15 18
Ngày mai, em được ở bên người mà em yêu
19 , 19 19 19 , 19 19 19 , 19 17 18
Ôi! em thương anh, em yêu anh, yêu vô bờ
19 , 19 19 19 , 19 22 19 17 15 18
Ôi! em mong anh,em nhớ anh đến từng giây

13 15 , 18 18 , 15 16 15 , 16 15 13
Hãy mang ,cho em một tình yêu thật chân thành,
13 14
Thủy chung
15 15 14 15 18
Em chỉ cần như thế
13 15 , 18 18 15 18 19
Mỗi đêm,vai anh là chiếc gối
18 15 , 16 15 13 13 14
Ấm êm, dìu em vào bình yên
15 15 14 16 15
Cho giấc ngủ em say

13 15 , 18 18 , 15 18 , 15 18 15
Người ơi! em mơ về anh đã bao ngày
13 14 15 15 14 15 18
Một người yêu em và thương em
13 15 , 18 18 15 18 19
Từ đây,hai ta sẽ chung bước
15 15 16 15 13
Đôi tim hòa chung nhịp
13 14 , 15 15 14 16 15
Cùng nhau,đi qua ngàn mưa giông
13 15 , 18 18 15
Bình yên trong ngôi nhà
18 15

Yêu thương..........

Tabs: Diatonic
 6 7 , -8 -8 , 7 -8 , 7 -8 7
 Người ơi, em mơ , về anh , đã bao ngày
 6 -6 7 7 -6 7 -8
 Một người yêu em và thương em
 6 7 , -8 -8 7 -8 9
 Chờ anh, em đã chờ lâu lắm
 -8 7
 Biết không?
 -7 7 6 6 -6 7 7 -6 -7 7
 Người em chờ là người cho em ngày bình yên
 7 -8 8 , 8 -8 7 -8 -8 9
 Ngày mai, em là cô dâu mới
 7 -8 8 , 8 -8 7 7 -8 -6 7 6
 Ngày mai, em mặc chiếc áo dài theo chồng
 7 -8 8 , 8 -8 7 7 -8 9
 Ngày mai, em cười thật hạnh phúc
 7 -8 8 , 8 -8 7 7 -8 -6 -6 7 -8
 Ngày mai, em được ở bên người mà em yêu
 9 , 9 9 9 , 9 9 9 , 9 8 -8
 Ôi! em thương anh, em yêu anh, yêu vô bờ
 9 , 9 9 9 , 9 -10 9 8 7 -8
 Ôi! em mong anh,em nhớ anh đến từng giây
 6 7 , -8 -8 , 7 -7 7 , -7 7 6
 Hãy mang ,cho em một tình yêu thật chân thành,
 6 -6
 Thủy chung
 7 7 -6 7 -8
 Em chỉ cần như thế
 6 7 , -8 -8 7 -8 9
 Mỗi đêm,vai anh là chiếc gối
 -8 7 , -7 7 6 6 -6
 Ấm êm, dìu em vào bình yên
 7 7 -6 -7 7
 Cho giấc ngủ em say
 6 7 , -8 -8 , 7 -8 , 7 -8 7
 Người ơi! em mơ về anh đã bao ngày
 6 -6 7 7 -6 7 -8
 Một người yêu em và thương em
 6 7 , -8 -8 7 -8 9
 Từ đây,hai ta sẽ chung bước
 7 7 -7 7 6
 Đôi tim hòa chung nhịp
 6 -6 , 7 7 -6 -7 7
 Cùng nhau,đi qua ngàn mưa giông
 6 7 , -8 -8 7
 Bình yên trong ngôi nhà
 -8 7

 Yêu thương..........

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)