Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Chờ - Hoàng Anh ft. Hoàng Hiếu


Soạn Tabs: Để Mai Tính & THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
-----------Tone thấp--------------
6 6 7 6 8 9 8 8 6 7
6 6 7 6 7 9 10 9 10 11
10 10 11 12,14 13 11 10 9
6 8 9, 6 8 7 6
6 6 7 6 8 9 8 8 6 7
6 6 7 6 8 9 10 9 10 11
10 10 11 12 14 13 11 10 9
6 8 9 ,10 11 10, 13 14
Dk:
15 16 14, 11 10 11
15 16 14 13 11 10 11
10 9 10, 11 13 13
11 13 14 16 15 18 16
15 16 14, 11 10 11
15 16 14 15 16 13 11
10 9 10, 11 13 11
13 11 16 14 (X2)

-----------Tone cao---------------
10 10 9 10 , 11 12 11 11 10 9
Chờ hoài một người , anh đứng nơi cuối con đường...
10 10 9 10 , 11 12 11 12 13 14
Chờ hoài một người mà giường như sẽ không đến
13 13 14 16 , 18 15 14 13 12
từng dòng người đi , lướt ngang qua vô tình,
10 11 12 , 10 11 9 11
ngọn đèn khuya , nhìn anh buồn tênh.

10 10 9 10 , 11 12 11 11 10 9
Chờ một cuộc tình hay tiễn đưa một cuộc tình ?
10 10 9 10 , 11 12 13 12 13 14
chờ một nụ cười hay xa thêm vòng tay anh
13 13 14 16 , 18 15 14 13 12
chờ một tình yêu mỏng manh để quay về,
10 11 12 , 13 14 13 15 18
tình yêu xưa nơi có bao yêu thương ...!

20 17 18 , 14 13 14 , 20 17 18 15 14 15 14
Nếu hôm nay anh gặp em sẽ ôm em như ngày đầu tiên,
13 12 13 14 15 15 14 15 18 17 20 19 17
anh sẽ quên niềm đau kia và yêu em như chưa cách xa.
20 17 18 , 14 13 14 , 20 17 18 20 17 15 14
Giữa đêm khuya anh gọi tên vẫn không nghe tiếng em trả lời,
13 12 13 14 15 14 15 14 17 18
chợt nhận ra giường như chỉ anh còn nhớ em ...!

Tabs: Diatonic
-----------Tone thấp--------------
 -3n -3n -2 -3n -3 4 -3 -3 -3n -2
 -3n -3n -2 -3n -2 4 -4 4 -4 5
 -4 -4 5 -5 , -6 6 5 -4 4
 -3n -3 4 , -3n -3 -2 -3n
 -3n -3n -2 -3n -3 4 -3 -3 -3n -2
 -3n -3n -2 -3n -3 4 -4 4 -4 5
 -4 -4 5 -5 -6 6 5 -4 4
 -3n -3 4 , -4 5 -4 , 6 -6
 Dk:
 7 -7 -6 , 5 -4 5
 7 -7 -6 6 5 -4 5
 -4 4 -4 , 5 6 6
 5 6 -6 -7 7 -8 -7
 7 -7 -6 , 5 -4 5
 7 -7 -6 7 -7 6 5
 -4 4 -4 , 5 6 5 6 5 -7 -6 (X2)


-----------Tone cao---------------
 -4 -4 4 -4 , 5 -5 5 5 -4 4
 Chờ hoài một người , anh đứng nơi cuối con đường...
 -4 -4 4 -4 , 5 -5 5 -5 6 -6
 Chờ hoài một người mà giường như sẽ không đến
 6 6 -6 -7 , -8 7 -6 6 -5
 từng dòng người đi , lướt ngang qua vô tình,
 -4 5 -5 , -4 5 4 5
 ngọn đèn khuya , nhìn anh buồn tênh.
 -4 -4 4 -4 , 5 -5 5 5 -4 4
 Chờ một cuộc tình hay tiễn đưa một cuộc tình ?
 -4 -4 4 -4 , 5 -5 6 -5 6 -6
 chờ một nụ cười hay xa thêm vòng tay anh
 6 6 -6 -7 , -8 7 -6 6 -5
 chờ một tình yêu mỏng manh để quay về,
 -4 5 -5 , 6 -6 6 7 -8
 tình yêu xưa nơi có bao yêu thương ...!
 -9 8 -8 , -6 6 -6 , -9 8 -8 7 -6 7 -6
 Nếu hôm nay anh gặp em sẽ ôm em như ngày đầu tiên,
 6 -5 6 -6 7 7 -6 7 -8 8 -9 9 8
 anh sẽ quên niềm đau kia và yêu em như chưa cách xa.
 -9 8 -8 , -6 6 -6 , -9 8 -8 -9 8 7 -6
 Giữa đêm khuya anh gọi tên vẫn không nghe tiếng em trả lời,
 6 -5 6 -6 7 -6 7 -6 8 -8
 chợt nhận ra giường như chỉ anh còn nhớ em ...!

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)