Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Chia Tay Tuổi Học Trò - Hải Đăng


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
16 15 18 18 18 15 16 14
Chia tay nhé những tháng năm học trò
13 17 17 18 18 18 14 16
Mười hai năm ve kêu như thành lệ
16 14 13 , 16 14 13 13 13
Có tiếng ve, suốt một thời không hay
11 18 15 16 15 16 14 13 16 14
Giờ đứng bên cạnh nhau sao thấy buồn tái tê


16 15 18 18 18 15 16 14
Chia tay nhé chẳng biết nói câu gì
13 17 17 18 18 18 14 16
Giờ nước mắt thay cho những lời thương
16 14 13 , 16 14 13 13 13
Những vui buồn , những giận hờn vu vơ
11 18 15 16 15 16 14 13 , 13 13
Giờ mỗi đứa một phương sẽ chỉ là ...kỉ niệm

17 18 16 18 18 18 15 16 14
Giá như thời gian có thể như ban đầu
13 13 17 17 17 14 16
Để lại thấy bối rối , ngập ngừng
14 13 14 15 15 15
Khi lần đầu tiên chưa quen
13 14 15 15 15
Ngại ngùng trao cho nhau
17 18 15 18 ... 17 20 18
Lá thư làm quen.....Hố nô...!

17 18 16 18 18 18 15 16 14
Những tiếng gọi mày tao thân thiết từ thuở nào
14 12 11 17 17 17 20 19 18
Đã rơi vào khoảng không gian quá nhớ thương
16 15 18 18 18 15 16 15 15
Và hiện lên những lúc tan trường bên nhau
14 16 15 15 15 15 16 14 13
Rồi lặng đi trong khoảng trống của tâm hồn
13 12 13
Bạn bè ơi........!

Tabs: Diatonic
 -7 7 -8 -8 -8 7 -7 -6
 Chia tay nhé những tháng năm học trò
 6 8 8 -8 -8 -8 -6 -7
 Mười hai năm ve kêu như thành lệ
 -7 -6 6 , -7 -6 6 6 6
 Có tiếng ve, suốt một thời không hay
 5 -8 7 -7 7 -7 -6 6 -7 -6
 Giờ đứng bên cạnh nhau sao thấy buồn tái tê
 -7 7 -8 -8 -8 7 -7 -6
 Chia tay nhé chẳng biết nói câu gì
 6 8 8 -8 -8 -8 -6 -7
 Giờ nước mắt thay cho những lời thương
 -7 -6 6 , -7 -6 6 6 6
 Những vui buồn , những giận hờn vu vơ
 5 -8 7 -7 7 -7 -6 6 , 6 6
 Giờ mỗi đứa một phương sẽ chỉ là ...kỉ niệm
 8 -8 -7 -8 -8 -8 7 -7 -6
 Giá như thời gian có thể như ban đầu
 6 6 8 8 8 -6 -7
 Để lại thấy bối rối , ngập ngừng
 -6 6 -6 7 7 7
 Khi lần đầu tiên chưa quen
 6 -6 7 7 7
 Ngại ngùng trao cho nhau
 8 -8 7 -8 ... 8 -9 -8
 Lá thư làm quen.....Hố nô...!
 8 -8 -7 -8 -8 -8 7 -7 -6
 Những tiếng gọi mày tao thân thiết từ thuở nào
 -6 -5 5 8 8 8 -9 9 -8
 Đã rơi vào khoảng không gian quá nhớ thương
 -7 7 -8 -8 -8 7 -7 7 7
 Và hiện lên những lúc tan trường bên nhau
 -6 -7 7 7 7 7 -7 -6 6
 Rồi lặng đi trong khoảng trống của tâm hồn
 6 -5 6
 Bạn bè ơi........!

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)