Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Cắn Rứt - Ưng Hoàng Phúc


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
15 11 11 15 18 15 16 14 16 11 13
Đã nhiều lần muốn nói chia tay cùng em từ lâu.
14 9 9 13 14 14 13 12 13 14 11
Nhưng ngại vì chẳng biết nói sao để em chẳng buồn.
11 12 11 12 15 15 , 11 10 11 15 15
Vì sai lầm em chẳng có, đau buồn tôi chẳng có...
14 15 , 15 18 15 16
Tại sao? Tôi muốn chia tay.....


15 11 11 15 18 15 16 14 16 11 13
Chắc tại vì tôi đã hết yêu từ lâu mà thôi,
14 9 9 13 14 14 13 12 13 14 11
Suốt đời này tôi chẳng muốn em bị tôi dối lừa
11 12 11 12 15 15 , 11 10 11 15 15
Thì thay vì tôi giấu kín, thôi thì tôi nói hết...
14 15 , 15 18 15 16 , 15 16 13 14
Rằng tôi đã hết yêu em, bước đi thì hơn.

15 15 18 18 15 17 17 17
Mà lòng tôi cũng chẳng muốn em thôi
18 17 19 22 19 19
Vì tôi đã khóc bao đêm,
14 16 15 15 15 , 16 15 18 19 17 17
Buồn làm chi em ơi, tình yêu đã hết lâu nay
14 13 14 15 15 , 13 13 11 13 18 15
Thay vì ta cố gắng, cũng chẳng được gì nữa đâu
14 15 , 15 18 18 18 13 13 22 19
Tại sao, không giữ những ấn tượng đẹp với nhau

15 18 17 17 17 18 17 19 22 19 19 17 18
Rồi mai đây em sẽ tìm đc ai đó yêu em hơn tôi
14 16 15 15 16 15 19 17 17 17 17 16 15
Đừng cố chấp đi tìm cảm giác đôi ta khi xưa, qua rồi..
14 14 13 14 16 15 , 13 13 11 13 18 15
Tôi mong một người nào đó, cho em được hạnh phúc hơn...
14 15 , 15 18 14 14 16 16 16 16
Vì tôi đã chẳng làm được cho em khi xưa....
17 18 18 15

Lúc em bên tôi.....

Tabs: Diatonic
 7 5 5 7 -8 7 -7 -6 -7 5 6
 Đã nhiều lần muốn nói chia tay cùng em từ lâu.
 -6 4 4 6 -6 -6 6 -5 6 -6 5
 Nhưng ngại vì chẳng biết nói sao để em chẳng buồn.
 5 -5 5 -5 7 7 , 5 -4 5 7 7
 Vì sai lầm em chẳng có, đau buồn tôi chẳng có...
 -6 7 , 7 -8 7 -7
 Tại sao? Tôi muốn chia tay.....
 7 5 5 7 -8 7 -7 -6 -7 5 6
 Chắc tại vì tôi đã hết yêu từ lâu mà thôi,
 -6 4 4 6 -6 -6 6 -5 6 -6 5
 Suốt đời này tôi chẳng muốn em bị tôi dối lừa
 5 -5 5 -5 7 7 , 5 -4 5 7 7
 Thì thay vì tôi giấu kín, thôi thì tôi nói hết...
 -6 7 , 7 -8 7 -7 , 7 -7 6 -6
 Rằng tôi đã hết yêu em, bước đi thì hơn.
 7 7 -8 -8 7 8 8 8
 Mà lòng tôi cũng chẳng muốn em thôi
 -8 8 9 -10 9 9
 Vì tôi đã khóc bao đêm,
 -6 -7 7 7 7 , -7 7 -8 9 8 8
 Buồn làm chi em ơi, tình yêu đã hết lâu nay
 -6 6 -6 7 7 , 6 6 5 6 -8 7
 Thay vì ta cố gắng, cũng chẳng được gì nữa đâu
 -6 7 , 7 -8 -8 -8 6 6 -10 9
 Tại sao, không giữ những ấn tượng đẹp với nhau
 7 -8 8 8 8 -8 8 9 -10 9 9 8 -8
 Rồi mai đây em sẽ tìm đc ai đó yêu em hơn tôi
 -6 -7 7 7 -7 7 9 8 8 8 8 -7 7
 Đừng cố chấp đi tìm cảm giác đôi ta khi xưa, qua rồi..
 -6 -6 6 -6 -7 7 , 6 6 5 6 -8 7
 Tôi mong một người nào đó, cho em được hạnh phúc hơn...
 -6 7 , 7 -8 -6 -6 -7 -7 -7 -7
 Vì tôi đã chẳng làm được cho em khi xưa....
 8 -8 -8 7
 Lúc em bên tôi.....

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)