Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Bạn Thân - V.Music Band


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
7 11 11 11 11 , 11 12 13 13 10 11
Ngày mai chia tay nhau , bạn ơi có thấy buồn không
7 11 11 11 11 , 11 12 13 13 10 9
Ngày mai chia tay nhau chợt nghe quyến luyến trong lòng
9 14 14 14 14 , 13 11 11 12 13
Chợt nhớ đến những lúc ta ngồi lại bên nhau
7 11 11 13 , 11 10 10 11 9
Cùng cất tiếng hát , để quên đi nỗi sầu
6 8 9 9 6 9 11 10
Và quên đi bao nhọc nhằn khó khăn


7 11 11 11 11 , 11 12 13 13 10 11
Ngày mai chia tay nhau bạn ơi có thấy buồn không
7 11 11 11 11 , 11 12 13 13 10 9
Ngày mai chia tay nhau chợt nghe quyến luyến trong lòng
9 14 14 14 14 , 14 16 15 15 11 13
Về nơi kia xa xôi bạn ơi hãy nhớ lời tôi
7 11 11 13 10 10 11 9
Dù bao sóng gió phong ba giữa đời
6 8 9 11 10 6 9
Thì bạn hãy sớt chia cùng tôi

DK

12 12 13 14 12 12 11 12 13
Tình bạn thân thiết không bao giờ nhạt phai
10 10 11 12 10 10 9 10 11
Tình bạn mang đến cho ta nhiều niềm vui
12 12 13 14 15 16 14 13
Tình bạn thân thiết dẫu xa muôn trùng
14 14 17 18 15 18
Tình bạn mãi mãi không đổi thay

12 12 13 14 12 12 11 12 13
Tình bạn thân thiết không bao giờ nhạt phai
10 10 11 12 10 10 9 10 11
Tình bạn mang đến cho ta nhiều niềm vui
12 12 13 14 15 16 14 13
Tình bạn thân thiết dẫu xa muôn trùng
14 14 16 15 14 13 12 11 12

Tình bạn mãi mãi trong tim a và tôi

Tabs: Diatonic
 -2 5 5 5 5 , 5 -5 6 6 -4 5
 Ngày mai chia tay nhau , bạn ơi có thấy buồn không
 -2 5 5 5 5 , 5 -5 6 6 -4 4
 Ngày mai chia tay nhau chợt nghe quyến luyến trong lòng
 4 -6 -6 -6 -6 , 6 5 5 -5 6
 Chợt nhớ đến những lúc ta ngồi lại bên nhau
 -2 5 5 6 , 5 -4 -4 5 4
 Cùng cất tiếng hát , để quên đi nỗi sầu
 -3n -3 4 4 -3n 4 5 -4
 Và quên đi bao nhọc nhằn khó khăn
 -2 5 5 5 5 , 5 -5 6 6 -4 5
 Ngày mai chia tay nhau bạn ơi có thấy buồn không
 -2 5 5 5 5 , 5 -5 6 6 -4 4
 Ngày mai chia tay nhau chợt nghe quyến luyến trong lòng
 4 -6 -6 -6 -6 , -6 -7 7 7 5 6
 Về nơi kia xa xôi bạn ơi hãy nhớ lời tôi
 -2 5 5 6 -4 -4 5 4
 Dù bao sóng gió phong ba giữa đời
 -3n -3 4 5 -4 -3n 4
 Thì bạn hãy sớt chia cùng tôi
 DK
 -5 -5 6 -6 -5 -5 5 -5 6
 Tình bạn thân thiết không bao giờ nhạt phai
 -4 -4 5 -5 -4 -4 4 -4 5
 Tình bạn mang đến cho ta nhiều niềm vui
 -5 -5 6 -6 7 -7 -6 6
 Tình bạn thân thiết dẫu xa muôn trùng
 -6 -6 8 -8 7 -8
 Tình bạn mãi mãi không đổi thay
 -5 -5 6 -6 -5 -5 5 -5 6
 Tình bạn thân thiết không bao giờ nhạt phai
 -4 -4 5 -5 -4 -4 4 -4 5
 Tình bạn mang đến cho ta nhiều niềm vui
 -5 -5 6 -6 7 -7 -6 6
 Tình bạn thân thiết dẫu xa muôn trùng
 -6 -6 -7 7 -6 6 -5 5 -5

 Tình bạn mãi mãi trong tim a và tôi

Video Music


No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)