Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Bạn Thân Tôi - Ngô Kiến Huy ft. Noo Phước Thịnh


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
12 12 13 14 , 13 12 10 10
Một niềm hạnh phúc , trong cuộc đời này
13 13 14 16 , 14 13 16 13 14
Là niềm hạnh phúc , trong khoảng khắc này đây
16 15 18 15 16 14 16 14 13 13
Vì tôi biết quanh tôi có biết bao bạn bè
14 16 15 16 14 13 13 14 14
Cùng tôi bước đi trên đường đời mai đây.


13 13 14 16 , 16 14 13 13
Khi tôi cất tiếng , hát cho bao người
14 14 16 15 16 14 14 13 14
Tìm ngàn lời hát xua tan bao buồn lo
16 15 18 18 18 16 14 14 16 13
Vì tôi biết những lúc tôi cô đơn rất nhiều
14 16 15 , 16 15 , 16 14 13 16 14
Bạn vẫn đến , chia sớt, luôn ân cần với tôi

12 18 18 18 17 20 17 14 15
Cuộc sống quanh ta có biết bao điều lo
12 18 18 18 15 14 14 15 13
Bạn hãy cố gắng vững tin ta sát vai
12 18 18 18 17 20 19 18 15
Và đón nắng mới mang ấm áp chan hoà
15 18 20 18 18 18 20 15
Niềm hạnh phúc quanh ta bao tiếng cười

ĐK:

14 14 13 13 12 15 , 14 14 13 13 12 18
Sẽ mãi luôn yêu đời nhé, ấm áp trong ta còn mãi
14 14 15 18 18 15 18 17 20 15
Tình bạn của ta không hề phai không cách rời
15 14 12 13 13 13 , 10 12 13 14 14 13 12 13
Khắc ghi vào trong tim tôi , dù ngày mai có biết bao đổi thay

14 14 13 13 12 15 , 14 14 13 13 12 18
Có lúc tôi như gục ngã, chỉ muốn đến bên bạn thôi
14 14 15 18 18 15 18 17 20 15
Cần nhiều lời khuyên mang niềm vui mang tiếng cười
15 14 12 12 13 13 , 10 14 13 , 14 15 14 14 13
Cám ơn cuộc đời hôm nay , vì đã cho , tôi sống trong yêu thương
14 13 12

Của bạn bè

Tabs: Diatonic
 -5 -5 6 -6 , 6 -5 -4 -4
 Một niềm hạnh phúc , trong cuộc đời này
 6 6 -6 -7 , -6 6 -7 6 -6
 Là niềm hạnh phúc , trong khoảng khắc này đây
 -7 7 -8 7 -7 -6 -7 -6 6 6
 Vì tôi biết quanh tôi có biết bao bạn bè
 -6 -7 7 -7 -6 6 6 -6 -6
 Cùng tôi bước đi trên đường đời mai đây.
 6 6 -6 -7 , -7 -6 6 6
 Khi tôi cất tiếng , hát cho bao người
 -6 -6 -7 7 -7 -6 -6 6 -6
 Tìm ngàn lời hát xua tan bao buồn lo
 -7 7 -8 -8 -8 -7 -6 -6 -7 6
 Vì tôi biết những lúc tôi cô đơn rất nhiều
 -6 -7 7 , -7 7 , -7 -6 6 -7 -6
 Bạn vẫn đến , chia sớt, luôn ân cần với tôi
 -5 -8 -8 -8 8 -9 8 -6 7
 Cuộc sống quanh ta có biết bao điều lo
 -5 -8 -8 -8 7 -6 -6 7 6
 Bạn hãy cố gắng vững tin ta sát vai
 -5 -8 -8 -8 8 -9 9 -8 7
 Và đón nắng mới mang ấm áp chan hoà
 7 -8 -9 -8 -8 -8 -9 7
 Niềm hạnh phúc quanh ta bao tiếng cười
 ĐK:
 -6 -6 6 6 -5 7 , -6 -6 6 6 -5 -8
 Sẽ mãi luôn yêu đời nhé, ấm áp trong ta còn mãi
 -6 -6 7 -8 -8 7 -8 8 -9 7
 Tình bạn của ta không hề phai không cách rời
 7 -6 -5 6 6 6 , -4 -5 6 -6 -6 6 -5 6
 Khắc ghi vào trong tim tôi , dù ngày mai có biết bao đổi thay
 -6 -6 6 6 -5 7 , -6 -6 6 6 -5 -8
 Có lúc tôi như gục ngã, chỉ muốn đến bên bạn thôi
 -6 -6 7 -8 -8 7 -8 8 -9 7
 Cần nhiều lời khuyên mang niềm vui mang tiếng cười
 7 -6 -5 -5 6 6 , -4 -6 6 , -6 7 -6 -6 6
 Cám ơn cuộc đời hôm nay , vì đã cho , tôi sống trong yêu thương
 -6 6 -5

 Của bạn bè

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)