Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Anh Yêu Người Khác Rồi - Khắc Việt


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
15 15 16 15 14 , 14 16 16 16 14 13 11
Anh yêu người khác rồi, người ấy cũng như em rất tuyệt vời
11 14 16 15 18 15 14 , 14 16 16 16 14 13 14
Ở bên người ta cũng rất vui, người ấy cho anh thế nào là yêu
11 14 16 15 18 15 14 , 16 15 16 14 13 13 11
Thời gian chia tay cũng lâu rồi, anh nghĩ anh sẽ quên em được
11 14 16 15 16 15 14 , 16 16 14 16 14 13 14
Thực ra anh đang dối mình, anh yêu để trốn một tình yêu


15 15 15 14 14 15 18 , 13 14 13 19 19 19 18 18 17 15
Đem yêu thương thả vào dòng sông, dòng sông chảy siết quá nét qua những nỗi buồn
15 14 14 14 15 18 , 13 13 17 17 17 20 18 17
Đem kỉ niệm vào bài thơ, chỉ là giâý nếu đốt sẽ bốc cháy

17 18 15 15 14 14 15 22 19
Có khi giật mình chợt lòng ta bỗng vui
20 17 20 15 15 18 18 17
Quên một người mà ta không nên nhớ
17 18 15 15 14 15 15 22 19
Bước trên đường đời thì ai cũng thế thôi
19 22 22 19 17 18
Muốn đứng phải đau 1 lần
18 15 15 14 14 14 14 22 19
Anh sẽ trả lại những kỉ niệm đón đưa
20 17 20 15 15 18 18 17
Những nhành hoa giận hờn khi vô cớ
17 18 15 15 14 15 15 22 19
Sẽ không còn gì vì anh đã khác xưa
19 22 19 19 17 18
Anh đã quên em thật rồi
15 15 16 15 14

Anh yêu người khác rồi !

Tabs: Diatonic
 7 7 -7 7 -6 , -6 -7 -7 -7 -6 6 5
 Anh yêu người khác rồi, người ấy cũng như em rất tuyệt vời
 5 -6 -7 7 -8 7 -6 , -6 -7 -7 -7 -6 6 -6
 Ở bên người ta cũng rất vui, người ấy cho anh thế nào là yêu
 5 -6 -7 7 -8 7 -6 , -7 7 -7 -6 6 6 5
 Thời gian chia tay cũng lâu rồi, anh nghĩ anh sẽ quên em được
 5 -6 -7 7 -7 7 -6 , -7 -7 -6 -7 -6 6 -6
 Thực ra anh đang dối mình, anh yêu để trốn một tình yêu
 7 7 7 -6 -6 7 -8 , 6 -6 6 9 9 9 -8 -8 8 7
 Đem yêu thương thả vào dòng sông, dòng sông chảy siết quá nét qua những nỗi buồn
 7 -6 -6 -6 7 -8 , 6 6 8 8 8 -9 -8 8
 Đem kỉ niệm vào bài thơ, chỉ là giâý nếu đốt sẽ bốc cháy
 8 -8 7 7 -6 -6 7 -10 9
 Có khi giật mình chợt lòng ta bỗng vui
 -9 8 -9 7 7 -8 -8 8
 Quên một người mà ta không nên nhớ
 8 -8 7 7 -6 7 7 -10 9
 Bước trên đường đời thì ai cũng thế thôi
 9 -10 -10 9 8 -8
 Muốn đứng phải đau NULL lần
 -8 7 7 -6 -6 -6 -6 -10 9
 Anh sẽ trả lại những kỉ niệm đón đưa
 -9 8 -9 7 7 -8 -8 8
 Những nhành hoa giận hờn khi vô cớ
 8 -8 7 7 -6 7 7 -10 9
 Sẽ không còn gì vì anh đã khác xưa
 9 -10 9 9 8 -8
 Anh đã quên em thật rồi
 7 7 -7 7 -6

 Anh yêu người khác rồi !

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)