Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Anh Muốn Em Sống Sao - Bảo Anh


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
6 11 11 11 12 10 , 12 10 14 13 13 12 8b
Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững ko như bao ngày
13 12 12 13 11 , 11 10 9 15 16 16 14 16
Phải chăng nơi chốn đây, để anh vội đến và rồi vội đi?
12 11 11 12 10 , 10 12 14 13 13 12 8b
Phải chi anh thấu hiểu, rằng em đã yêu anh rất nhiều?
14 13 12 10 12 10 12 13 11 , 6 12 , 11 10
Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em , phải sống , sao!


6 11 11 11 12 10 , 12 10 14 13 12 13 12 8b
Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm
13 12 12 11 12 13 , 9 9 12 13 12 13 14
Lúc anh ko còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm
13 12 12 11 12 13 , 10 12 14 13 16b 14 13
Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau thương
14 13 12 10 12 10 12 13 11 , 6 12 , 11 10
Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em , phải sống , sao!

14 13 14 13 13 14 12 , 10 12 10 14 14 13 14 16b
Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu?
12 11 13 12 12 13 11 , 9 18 15 16 16 14 16
Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây...
14 13 14 13 13 14 12 , 10 12 10 14 14 13 13 14 16b
Anh là ai đi qua chốn này?... còn em là ai trong cuộc đời anh đây?
14 13 12 10 12 10 12 12 13 , 11 11 11 10
Nói đi anh người ơi vì sao anh nỡ , yêu em như vậy!!!

Tabs: Diatonic
 -3n 5 5 5 -5 -4 , -5 -4 -6 6 6 -5 -3b
 Từ sâu trong đôi mắt này, anh hờ hững ko như bao ngày
 6 -5 -5 6 5 , 5 -4 4 7 -7 -7 -6 -7
 Phải chăng nơi chốn đây, để anh vội đến và rồi vội đi?
 -5 5 5 -5 -4 , -4 -5 -6 6 6 -5 -3b
 Phải chi anh thấu hiểu, rằng em đã yêu anh rất nhiều?
 -6 6 -5 -4 -5 -4 -5 6 5 , -3n -5 , 5 -4
 Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em , phải sống , sao!
 -3n 5 5 5 -5 -4 , -5 -4 -6 6 -5 6 -5 -3b
 Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm
 6 -5 -5 5 -5 6 , 4 4 -5 6 -5 6 -6
 Lúc anh ko còn ai hết, hãy ở yên em sẽ đi kiếm
 6 -5 -5 5 -5 6 , -4 -5 -6 6 -7b -6 6
 Bởi em yêu người vô cớ, vì đã lỡ nhận hết đau thương
 -6 6 -5 -4 -5 -4 -5 6 5 , -3n -5 , 5 -4
 Nói đi anh người ơi giờ anh muốn em , phải sống , sao!
 -6 6 -6 6 6 -6 -5 , -4 -5 -4 -6 -6 6 -6 -7b
 Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu?
 -5 5 6 -5 -5 6 5 , 4 -8 7 -7 -7 -6 -7
 Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây...
 -6 6 -6 6 6 -6 -5 , -4 -5 -4 -6 -6 6 6 -6 -7b
 Anh là ai đi qua chốn này?... còn em là ai trong cuộc đời anh đây?
 -6 6 -5 -4 -5 -4 -5 -5 6 , 5 5 5 -4
 Nói đi anh người ơi vì sao anh nỡ , yêu em như vậy!!!

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)