Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Vì một người - Ưng Đại Vệ


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo
14 16 15 15 15 15 14 16 16 15 16 13 11
Vì sao em nỡ nói với anh 1 câu mai chúng ta ko gặp
14 16 15 15 15 15 14 16 16 14 13 14
Vì sao em lại nỡ đánh thức 1 con tim đang mộng mơ
14 16 15 15 15 15 14 14 16 15 16 13 11
Vì sao con tim anh đây 1 lần nữa cố chấp như vậy ?
14 16 15 15 15 18 15 16 15 15 16 14 13 14
Vì sao con tim anh đây vẫn yêu em dẫu bít mãi anh phải quên


13 15 18 17 17 18 17 18 15 18 , 20 17 18 16 15 16 15 16 15 (13)
Còn trong anh mãi những giây fút anh nhìn em , có khi anh ngồi cười và vui mình anh
13 14 15 15 15 18 18 15 17 17
Thầm lặng yêu em mà anh chưa từng dám nói
13 15 18 17 17 18 17 18 15 18
Nhiều lần đã hứa chúng ta sẽ ko gặp nhau
18 20 17 18 15 , 16 15 17 16
Rồi cũng nhớ nhau lại tìm đến nhau
15 16 14 16 15 17 18 15 16 15 18 15
Vẫn bít tình ta sẽ ko như mộng anh mơ .....

19 19 17 18 20 17 18 16 15
Muốn sống bên anh dẫu bít chỉ là mơ
14 16 15 18 19 19 17 18 , 18 18 17 19 17
Và anh vẫn cố chấp níu kéo nhau , dù rằng anh sẽ đau
15 19 19 17 18 20 17 18 16 15
Đừng nói với anh rằng chúng ta nên vậy thôi
14 16 15 18 19 19 17 18 , 18 18 17 19 17

Và đừng chớ nói với anh ,dù rằng em sẽ đi

Tabs: Diatonic
 -6 -7 7 7 7 7 -6 -7 -7 7 -7 6 5
 Vì sao em nỡ nói với anh NULL câu mai chúng ta ko gặp
 -6 -7 7 7 7 7 -6 -7 -7 -6 6 -6
 Vì sao em lại nỡ đánh thức NULL con tim đang mộng mơ
 -6 -7 7 7 7 7 -6 -6 -7 7 -7 6 5
 Vì sao con tim anh đây NULL lần nữa cố chấp như vậy ?
 -6 -7 7 7 7 -8 7 -7 7 7 -7 -6 6 -6
 Vì sao con tim anh đây vẫn yêu em dẫu bít mãi anh phải quên
 6 7 -8 8 8 -8 8 -8 7 -8 , -9 8 -8 -7 7 -7 7 -7 7 (13)
 Còn trong anh mãi những giây fút anh nhìn em , có khi anh ngồi cười và vui mình anh
 6 -6 7 7 7 -8 -8 7 8 8
 Thầm lặng yêu em mà anh chưa từng dám nói
 6 7 -8 8 8 -8 8 -8 7 -8
 Nhiều lần đã hứa chúng ta sẽ ko gặp nhau
 -8 -9 8 -8 7 , -7 7 8 -7
 Rồi cũng nhớ nhau lại tìm đến nhau
 7 -7 -6 -7 7 8 -8 7 -7 7 -8 7
 Vẫn bít tình ta sẽ ko như mộng anh mơ .....
 9 9 8 -8 -9 8 -8 -7 7
 Muốn sống bên anh dẫu bít chỉ là mơ
 -6 -7 7 -8 9 9 8 -8 , -8 -8 8 9 8
 Và anh vẫn cố chấp níu kéo nhau , dù rằng anh sẽ đau
 7 9 9 8 -8 -9 8 -8 -7 7
 Đừng nói với anh rằng chúng ta nên vậy thôi
 -6 -7 7 -8 9 9 8 -8 , -8 -8 8 9 8

 Và đừng chớ nói với anh ,dù rằng em sẽ đi

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)