Tabs Mới Nhất

Harmonica Tab - Trái Tim Anh Thuộc Về Em - Lâm Vũ


Soạn Tabs: THG - TheHarmonica Group 
Tabs: Tremolo

Go :

10 14 13 13 14 13 , 14 14 13 12 11 10
Từ lúc anh quen biết em trái đất bỗng nhiên ngừng lại
9 9 9 10 11 11 11 12 11 10 10 9 10
Cuộc đời này dệt thêm bao nhiêu ước mơ bao nhiêu niềm vui
10 14 13 13 14 13 18 18 18 15 14 13 14
Từ lúc anh quen biết em cả thế giới không ai bằng em
9 9 9 10 11 11 11 12 11 10 10 9 10
Chỉ một mình em thôi đôi mắt em xinh như nàng tiên


10 12 13 13 13 12 13 ,
Cầu mong cho em luôn được vui
13 14 14 13 12 11 10
đôi mắt ấy không mang muộn phiền
10 12 13 13 13 18 15 18 15 13 14
Để cho anh luôn trông thấy em lúc em cười vui
10 12 13 13 13 12 13
Cầu mong sao anh luôn gần em
13 14 14 13 12 11 10
Anh nói hết bao nhiêu tâm sự
10 11 12 12 13 11 11 12 11 10
Rằng tim anh anh đã yêu em rất lâu rồi

ĐK :

14 15 14 18 18 18 15 18
Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn
18 20 18 15 15 14 15
cả bản thân anh em hiểu không
13 13 13 18 15 18 15 14 13 14 14
Một lần nhìn thấy em trái tim anh càng yêu em
14 14 13 13 14 13 15 15 14 13 14 10
Hãy đến bên anh nhé em thiếu vắng em anh rất buồn
10 12 13 18 15 18 15 13 14
Vì anh luôn thấy vui mỗi khi gần em

13 14 14 13 12 11 10
Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn
18 20 18 15 15 14 15
cả bản thân anh em hiểu không
13 13 13 18 15 18 15 14 13 14 14
Một nụ cười của em cũng cho anh niềm tin yêu
14 14 13 13 14 13 15 15 14 13 14 10
Hãy để cho anh chăm sóc em sống với em yêu suốt đời
9 9 9 10 11 11 11 12 11 10

Trọn đời này nguyện xin bên em mãi không rời.

Tabs: Diatonic
Go :
 -4 -6 6 6 -6 6 , -6 -6 6 -5 5 -4
 Từ lúc anh quen biết em trái đất bỗng nhiên ngừng lại
 4 4 4 -4 5 5 5 -5 5 -4 -4 4 -4
 Cuộc đời này dệt thêm bao nhiêu ước mơ bao nhiêu niềm vui
 -4 -6 6 6 -6 6 -8 -8 -8 7 -6 6 -6
 Từ lúc anh quen biết em cả thế giới không ai bằng em
 4 4 4 -4 5 5 5 -5 5 -4 -4 4 -4
 Chỉ một mình em thôi đôi mắt em xinh như nàng tiên
 -4 -5 6 6 6 -5 6 ,
 Cầu mong cho em luôn được vui
 6 -6 -6 6 -5 5 -4
 đôi mắt ấy không mang muộn phiền
 -4 -5 6 6 6 -8 7 -8 7 6 -6
 Để cho anh luôn trông thấy em lúc em cười vui
 -4 -5 6 6 6 -5 6
 Cầu mong sao anh luôn gần em
 6 -6 -6 6 -5 5 -4
 Anh nói hết bao nhiêu tâm sự
 -4 5 -5 -5 6 5 5 -5 5 -4
 Rằng tim anh anh đã yêu em rất lâu rồi
 ĐK :
 -6 7 -6 -8 -8 -8 7 -8
 Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn
 -8 -9 -8 7 7 -6 7
 cả bản thân anh em hiểu không
 6 6 6 -8 7 -8 7 -6 6 -6 -6
 Một lần nhìn thấy em trái tim anh càng yêu em
 -6 -6 6 6 -6 6 7 7 -6 6 -6 -4
 Hãy đến bên anh nhé em thiếu vắng em anh rất buồn
 -4 -5 6 -8 7 -8 7 6 -6
 Vì anh luôn thấy vui mỗi khi gần em
 6 -6 -6 6 -5 5 -4
 Người ơi lòng anh yêu em nhiều hơn
 -8 -9 -8 7 7 -6 7
 cả bản thân anh em hiểu không
 6 6 6 -8 7 -8 7 -6 6 -6 -6
 Một nụ cười của em cũng cho anh niềm tin yêu
 -6 -6 6 6 -6 6 7 7 -6 6 -6 -4
 Hãy để cho anh chăm sóc em sống với em yêu suốt đời
 4 4 4 -4 5 5 5 -5 5 -4

 Trọn đời này nguyện xin bên em mãi không rời.

Video Music

No comments

Chú ý:

- Nếu bạn thấy Tabs chuẩn xin bấm +1 hoặc Share bên dưới mỗi bài viết.
- Nếu bạn thấy Tabs chưa chuẩn xin Comment bên dưới chỗ chưa chuẩn và cách sửa của các bạn, hai việc này là để hoàn thiện Tabs.
- Nếu bạn muốn post Tabs lên Blog, xin Click vào đây hoặc post lên Group hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi tại Fanpage.
- Bạn muốn làm TÁC GIẢ của Blog, muốn post Tabs lên Blog (những bài mà Blog chưa có) xin Click vào đây

Cảm ơn các bạn đã quan tâm! Chúc vui :)